Rank #2117
378 người thích điều này
social send  (SEND)
Social Send (SEND)
$0,008886767859 -2.5%
0,00000024 BTC -0.7%
378 người thích điều này
$0,008417620689
24H Range
$0,011285918110
Vốn hóa thị trường $495.834
KL giao dịch trong 24 giờ $319,08
Cung lưu thông 56.737.470
Total Supply 65.000.000
Show Info
Hide Info

Social Send ZAR (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-06-22 6.437.255 R 1.168,72 R 0,112482 R N/A
2021-06-21 7.034.364 R 1.491,51 R 0,123981 R 0,112482 R
2021-06-20 5.295.865 R 421,42 R 0,093340 R 0,123981 R
2021-06-19 4.923.884 R 796,70 R 0,088714 R 0,093340 R
2021-06-18 6.104.890 R 422,47 R 0,111967 R 0,088714 R
2021-06-17 5.881.410 R 3.153,62 R 0,103660 R 0,111967 R
2021-06-16 6.047.106 R 129,12 R 0,106910 R 0,103660 R
2021-06-15 6.686.229 R 243,49 R 0,118637 R 0,106910 R
2021-06-14 5.730.097 R 3.916,54 R 0,103022 R 0,118637 R
2021-06-13 5.619.787 R 1.378,55 R 0,098971 R 0,103022 R
2021-06-12 5.691.041 R 25,21 R 0,096288 R 0,098971 R
2021-06-11 6.967.141 R 521,58 R 0,122796 R 0,096288 R
2021-06-10 5.852.748 R 1.373,33 R 0,102376 R 0,122796 R
2021-06-09 6.585.839 R 132,40 R 0,116076 R 0,102376 R
2021-06-08 6.288.331 R 255,73 R 0,106388 R 0,116076 R
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android