👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
solaris  (XLR)
Solaris (XLR)
$0,193397 2.9%
0,00001985 BTC 4.5%
328 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$350.194
KL giao dịch trong 24 giờ
$0,111826
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,135269 / $0,198152
Cung lưu thông
1.808.496 / 966.445
XLR
USD

Solaris (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-02-24 5,70 NT$ N/A
2020-02-23 5,58 NT$ 5,70 NT$
2020-02-22 5,85 NT$ 5,58 NT$
2020-02-21 5,82 NT$ 5,85 NT$
2020-02-20 5,32 NT$ 5,82 NT$
2020-02-19 6,09 NT$ 5,32 NT$
2020-02-18 5,84 NT$ 6,09 NT$
2020-02-17 5,90 NT$ 5,84 NT$
2020-02-16 6,10 NT$ 5,90 NT$
2020-02-15 6,36 NT$ 6,10 NT$
2020-02-14 6,25 NT$ 6,36 NT$
2020-02-13 6,32 NT$ 6,25 NT$
2020-02-12 5,89 NT$ 6,32 NT$
2020-02-11 6,52 NT$ 5,89 NT$
2020-02-10 6,99 NT$ 6,52 NT$
2020-02-09 5,68 NT$ 6,99 NT$
2020-02-08 6,27 NT$ 5,68 NT$
2020-02-07 5,85 NT$ 6,27 NT$
2020-02-06 5,75 NT$ 5,85 NT$
2020-02-05 4,36 NT$ 5,75 NT$
2020-02-04 5,64 NT$ 4,36 NT$
2020-02-03 5,66 NT$ 5,64 NT$
2020-02-02 5,63 NT$ 5,66 NT$
2020-02-01 5,61 NT$ 5,63 NT$
2020-01-31 5,46 NT$ 5,61 NT$
2020-01-30 5,33 NT$ 5,46 NT$
2020-01-29 5,88 NT$ 5,33 NT$
2020-01-28 5,76 NT$ 5,88 NT$
2020-01-27 5,52 NT$ 5,76 NT$
2020-01-26 5,49 NT$ 5,52 NT$
2020-01-25 5,58 NT$ 5,49 NT$
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android