Tiền ảo: 6153
Sàn giao dịch: 398
Giá trị vốn hóa thị trường: 208.414.709.115 $ -5,9%
Lưu lượng 24 giờ: 55.959.066.024 $
Ưu thế:
BTC 66,0%
ETH 8,37%
XRP 5,03%
solve.care  (SOLVE)
Solve.Care (SOLVE)
$0,111892 -6,5%
0,00069766 ETH 1,9%
272 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$30.220.910
KL giao dịch trong 24 giờ
$593.210
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,104264 / $0,119763
Cung lưu thông
268.899.589 / 1.000.000.000
SOLVE
USD

Solve.Care (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2019-11-22 2,58 Kč N/A
2019-11-21 2,65 Kč 2,58 Kč
2019-11-20 2,50 Kč 2,65 Kč
2019-11-19 2,49 Kč 2,50 Kč
2019-11-18 2,54 Kč 2,49 Kč
2019-11-17 2,51 Kč 2,54 Kč
2019-11-16 2,48 Kč 2,51 Kč
2019-11-15 2,57 Kč 2,48 Kč
2019-11-14 2,61 Kč 2,57 Kč
2019-11-13 2,61 Kč 2,61 Kč
2019-11-12 2,68 Kč 2,61 Kč
2019-11-11 2,82 Kč 2,68 Kč
2019-11-10 2,75 Kč 2,82 Kč
2019-11-09 2,67 Kč 2,75 Kč
2019-11-08 2,78 Kč 2,67 Kč
2019-11-07 2,77 Kč 2,78 Kč
2019-11-06 2,83 Kč 2,77 Kč
2019-11-05 2,87 Kč 2,83 Kč
2019-11-04 2,88 Kč 2,87 Kč
2019-11-03 2,92 Kč 2,88 Kč
2019-11-02 2,96 Kč 2,92 Kč
2019-11-01 2,87 Kč 2,96 Kč
2019-10-31 2,76 Kč 2,87 Kč
2019-10-30 2,76 Kč 2,76 Kč
2019-10-29 2,81 Kč 2,76 Kč
2019-10-28 2,85 Kč 2,81 Kč
2019-10-27 2,70 Kč 2,85 Kč
2019-10-26 2,71 Kč 2,70 Kč
2019-10-25 2,62 Kč 2,71 Kč
2019-10-24 2,46 Kč 2,62 Kč
2019-10-23 2,55 Kč 2,46 Kč