Tiền ảo: 6124
Sàn giao dịch: 398
Giá trị vốn hóa thị trường: 230.964.248.474 $ -1,6%
Lưu lượng 24 giờ: 45.225.518.992 $
Ưu thế:
BTC 65,8%
ETH 8,53%
XRP 4,85%
solve.care  (SOLVE)
Solve.Care (SOLVE)
$0,109800 -0,61%
0,00060546 ETH 1,3%
263 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$29.525.073
KL giao dịch trong 24 giờ
$180.049
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,108034 / $0,111450
Cung lưu thông
268.899.589 / 1.000.000.000
SOLVE
USD

Solve.Care (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2019-11-18 1.539,69 Rp N/A
2019-11-17 1.526,02 Rp 1.539,69 Rp
2019-11-16 1.508,95 Rp 1.526,02 Rp
2019-11-15 1.560,59 Rp 1.508,95 Rp
2019-11-14 1.584,68 Rp 1.560,59 Rp
2019-11-13 1.578,78 Rp 1.584,68 Rp
2019-11-12 1.625,80 Rp 1.578,78 Rp
2019-11-11 1.708,08 Rp 1.625,80 Rp
2019-11-10 1.666,24 Rp 1.708,08 Rp
2019-11-09 1.619,11 Rp 1.666,24 Rp
2019-11-08 1.679,80 Rp 1.619,11 Rp
2019-11-07 1.684,14 Rp 1.679,80 Rp
2019-11-06 1.725,40 Rp 1.684,14 Rp
2019-11-05 1.756,76 Rp 1.725,40 Rp
2019-11-04 1.767,23 Rp 1.756,76 Rp
2019-11-03 1.789,40 Rp 1.767,23 Rp
2019-11-02 1.811,33 Rp 1.789,40 Rp
2019-11-01 1.759,47 Rp 1.811,33 Rp
2019-10-31 1.689,89 Rp 1.759,47 Rp
2019-10-30 1.684,95 Rp 1.689,89 Rp
2019-10-29 1.716,39 Rp 1.684,95 Rp
2019-10-28 1.735,68 Rp 1.716,39 Rp
2019-10-27 1.645,08 Rp 1.735,68 Rp
2019-10-26 1.646,28 Rp 1.645,08 Rp
2019-10-25 1.595,27 Rp 1.646,28 Rp
2019-10-24 1.495,27 Rp 1.595,27 Rp
2019-10-23 1.563,57 Rp 1.495,27 Rp
2019-10-22 1.622,40 Rp 1.563,57 Rp
2019-10-21 1.654,12 Rp 1.622,40 Rp
2019-10-20 1.684,65 Rp 1.654,12 Rp
2019-10-19 1.723,85 Rp 1.684,65 Rp