Tiền ảo: 6124
Sàn giao dịch: 398
Giá trị vốn hóa thị trường: 221.410.454.814 $ 0,52%
Lưu lượng 24 giờ: 47.640.152.736 $
Ưu thế:
BTC 66,0%
ETH 8,60%
XRP 4,91%
solve.care  (SOLVE)
Solve.Care (SOLVE)
$0,109781 12%
0,00062647 ETH 12%
267 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$29.477.811
KL giao dịch trong 24 giờ
$850.306
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,09722561 / $0,112041
Cung lưu thông
268.899.589 / 1.000.000.000
SOLVE
USD

Solve.Care (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2019-11-20 19,42 Rs N/A
2019-11-19 19,37 Rs 19,42 Rs
2019-11-18 19,72 Rs 19,37 Rs
2019-11-17 19,54 Rs 19,72 Rs
2019-11-16 19,33 Rs 19,54 Rs
2019-11-15 19,99 Rs 19,33 Rs
2019-11-14 20,30 Rs 19,99 Rs
2019-11-13 20,28 Rs 20,30 Rs
2019-11-12 20,95 Rs 20,28 Rs
2019-11-11 22,00 Rs 20,95 Rs
2019-11-10 21,46 Rs 22,00 Rs
2019-11-09 20,85 Rs 21,46 Rs
2019-11-08 21,74 Rs 20,85 Rs
2019-11-07 21,71 Rs 21,74 Rs
2019-11-06 22,15 Rs 21,71 Rs
2019-11-05 22,55 Rs 22,15 Rs
2019-11-04 22,83 Rs 22,55 Rs
2019-11-03 23,12 Rs 22,83 Rs
2019-11-02 23,45 Rs 23,12 Rs
2019-11-01 22,73 Rs 23,45 Rs
2019-10-31 21,94 Rs 22,73 Rs
2019-10-30 21,83 Rs 21,94 Rs
2019-10-29 22,20 Rs 21,83 Rs
2019-10-28 22,45 Rs 22,20 Rs
2019-10-27 21,27 Rs 22,45 Rs
2019-10-26 21,28 Rs 21,27 Rs
2019-10-25 20,56 Rs 21,28 Rs
2019-10-24 19,39 Rs 20,56 Rs
2019-10-23 20,13 Rs 19,39 Rs
2019-10-22 20,96 Rs 20,13 Rs
2019-10-21 21,28 Rs 20,96 Rs