Tiền ảo: 6121
Sàn giao dịch: 399
Giá trị vốn hóa thị trường: 232.492.300.456 $ -2,3%
Lưu lượng 24 giờ: 55.369.858.634 $
Ưu thế:
BTC 65,8%
ETH 8,41%
XRP 4,85%
solve.care  (SOLVE)
Solve.Care (SOLVE)
$0,107026 -2,7%
0,00059360 ETH -0,55%
258 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$28.779.292
KL giao dịch trong 24 giờ
$249.716
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,106372 / $0,110881
Cung lưu thông
268.899.589 / 1.000.000.000
SOLVE
USD

Solve.Care (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2019-11-15 1,02 kr N/A
2019-11-14 1,03 kr 1,02 kr
2019-11-13 1,03 kr 1,03 kr
2019-11-12 1,06 kr 1,03 kr
2019-11-11 1,11 kr 1,06 kr
2019-11-10 1,09 kr 1,11 kr
2019-11-09 1,05 kr 1,09 kr
2019-11-08 1,09 kr 1,05 kr
2019-11-07 1,10 kr 1,09 kr
2019-11-06 1,13 kr 1,10 kr
2019-11-05 1,14 kr 1,13 kr
2019-11-04 1,15 kr 1,14 kr
2019-11-03 1,16 kr 1,15 kr
2019-11-02 1,18 kr 1,16 kr
2019-11-01 1,15 kr 1,18 kr
2019-10-31 1,11 kr 1,15 kr
2019-10-30 1,11 kr 1,11 kr
2019-10-29 1,13 kr 1,11 kr
2019-10-28 1,14 kr 1,13 kr
2019-10-27 1,08 kr 1,14 kr
2019-10-26 1,08 kr 1,08 kr
2019-10-25 1,04 kr 1,08 kr
2019-10-24 0,974965 kr 1,04 kr
2019-10-23 1,01 kr 0,974965 kr
2019-10-22 1,05 kr 1,01 kr
2019-10-21 1,07 kr 1,05 kr
2019-10-20 1,09 kr 1,07 kr
2019-10-19 1,12 kr 1,09 kr
2019-10-18 0,931613 kr 1,12 kr
2019-10-17 0,747652 kr 0,931613 kr
2019-10-16 0,752627 kr 0,747652 kr