Tiền ảo: 5880
Sàn giao dịch: 388
Giá trị vốn hóa thị trường: 221.626.672.221 $ -1,4%
Lưu lượng 24 giờ: 51.352.491.458 $
Ưu thế:
BTC 66,3%
ETH 8,76%
XRP 5,63%
solve.care  (SOLVE)
Solve.Care (SOLVE)
$0,08189133 -1,4%
0,00045632 ETH 0,64%
210 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$22.097.037
KL giao dịch trong 24 giờ
$259.144
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,08151992 / $0,08332645
Circulating Supply
268.899.589 / 1.000.000.000
SOLVE
USD

Solve.Care (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2019-10-16 2,51 ฿ N/A
2019-10-15 2,59 ฿ 2,51 ฿
2019-10-14 2,60 ฿ 2,59 ฿
2019-10-13 2,58 ฿ 2,60 ฿
2019-10-12 2,58 ฿ 2,58 ฿
2019-10-11 2,73 ฿ 2,58 ฿
2019-10-10 2,82 ฿ 2,73 ฿
2019-10-09 2,84 ฿ 2,82 ฿
2019-10-08 2,78 ฿ 2,84 ฿
2019-10-07 2,93 ฿ 2,78 ฿
2019-10-06 3,16 ฿ 2,93 ฿
2019-10-05 2,48 ฿ 3,16 ฿
2019-10-04 2,48 ฿ 2,48 ฿
2019-10-03 2,49 ฿ 2,48 ฿
2019-10-02 2,49 ฿ 2,49 ฿
2019-10-01 2,55 ฿ 2,49 ฿
2019-09-30 2,49 ฿ 2,55 ฿
2019-09-29 2,58 ฿ 2,49 ฿
2019-09-28 2,62 ฿ 2,58 ฿
2019-09-27 2,67 ฿ 2,62 ฿
2019-09-26 2,88 ฿ 2,67 ฿
2019-09-25 2,90 ฿ 2,88 ฿
2019-09-24 3,27 ฿ 2,90 ฿
2019-09-23 3,57 ฿ 3,27 ฿
2019-09-22 3,34 ฿ 3,57 ฿
2019-09-21 3,29 ฿ 3,34 ฿
2019-09-20 3,25 ฿ 3,29 ฿
2019-09-19 3,36 ฿ 3,25 ฿
2019-09-18 3,25 ฿ 3,36 ฿
2019-09-17 3,27 ฿ 3,25 ฿
2019-09-16 3,36 ฿ 3,27 ฿