Tiền ảo: 6118
Sàn giao dịch: 398
Giá trị vốn hóa thị trường: 238.956.590.135 $ -0,20%
Lưu lượng 24 giờ: 48.951.135.591 $
Ưu thế:
BTC 65,7%
ETH 8,45%
XRP 4,91%
solve.care  (SOLVE)
Solve.Care (SOLVE)
$0,111018 -1,6%
0,00059656 ETH -2,0%
258 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$29.888.174
KL giao dịch trong 24 giờ
$223.973
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,110231 / $0,114234
Cung lưu thông
268.899.589 / 1.000.000.000
SOLVE
USD

Solve.Care (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2019-11-14 3,43 NT$ N/A
2019-11-13 3,41 NT$ 3,43 NT$
2019-11-12 3,53 NT$ 3,41 NT$
2019-11-11 3,70 NT$ 3,53 NT$
2019-11-10 3,61 NT$ 3,70 NT$
2019-11-09 3,51 NT$ 3,61 NT$
2019-11-08 3,64 NT$ 3,51 NT$
2019-11-07 3,65 NT$ 3,64 NT$
2019-11-06 3,73 NT$ 3,65 NT$
2019-11-05 3,79 NT$ 3,73 NT$
2019-11-04 3,84 NT$ 3,79 NT$
2019-11-03 3,89 NT$ 3,84 NT$
2019-11-02 3,94 NT$ 3,89 NT$
2019-11-01 3,83 NT$ 3,94 NT$
2019-10-31 3,67 NT$ 3,83 NT$
2019-10-30 3,66 NT$ 3,67 NT$
2019-10-29 3,74 NT$ 3,66 NT$
2019-10-28 3,78 NT$ 3,74 NT$
2019-10-27 3,58 NT$ 3,78 NT$
2019-10-26 3,59 NT$ 3,58 NT$
2019-10-25 3,46 NT$ 3,59 NT$
2019-10-24 3,27 NT$ 3,46 NT$
2019-10-23 3,38 NT$ 3,27 NT$
2019-10-22 3,52 NT$ 3,38 NT$
2019-10-21 3,57 NT$ 3,52 NT$
2019-10-20 3,64 NT$ 3,57 NT$
2019-10-19 3,73 NT$ 3,64 NT$
2019-10-18 3,11 NT$ 3,73 NT$
2019-10-17 2,50 NT$ 3,11 NT$
2019-10-16 2,52 NT$ 2,50 NT$
2019-10-15 2,60 NT$ 2,52 NT$