Tiền ảo: 6121
Sàn giao dịch: 399
Giá trị vốn hóa thị trường: 232.261.095.971 $ -2,2%
Lưu lượng 24 giờ: 53.479.426.161 $
Ưu thế:
BTC 65,8%
ETH 8,37%
XRP 4,86%
solve.care  (SOLVE)
Solve.Care (SOLVE)
$0,106787 -2,5%
0,00059594 ETH 0,42%
258 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$28.713.918
KL giao dịch trong 24 giờ
$259.545
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,105960 / $0,110881
Cung lưu thông
268.899.589 / 1.000.000.000
SOLVE
USD

Solve.Care (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2019-11-15 0,080754 XDR N/A
2019-11-14 0,081994 XDR 0,080754 XDR
2019-11-13 0,081784 XDR 0,081994 XDR
2019-11-12 0,084518 XDR 0,081784 XDR
2019-11-11 0,088741 XDR 0,084518 XDR
2019-11-10 0,086544 XDR 0,088741 XDR
2019-11-09 0,084101 XDR 0,086544 XDR
2019-11-08 0,087372 XDR 0,084101 XDR
2019-11-07 0,087328 XDR 0,087372 XDR
2019-11-06 0,089205 XDR 0,087328 XDR
2019-11-05 0,090568 XDR 0,089205 XDR
2019-11-04 0,091334 XDR 0,090568 XDR
2019-11-03 0,092486 XDR 0,091334 XDR
2019-11-02 0,093796 XDR 0,092486 XDR
2019-11-01 0,090955 XDR 0,093796 XDR
2019-10-31 0,087756 XDR 0,090955 XDR
2019-10-30 0,087440 XDR 0,087756 XDR
2019-10-29 0,088985 XDR 0,087440 XDR
2019-10-28 0,089928 XDR 0,088985 XDR
2019-10-27 0,085198 XDR 0,089928 XDR
2019-10-26 0,085299 XDR 0,085198 XDR
2019-10-25 0,082441 XDR 0,085299 XDR
2019-10-24 0,077613 XDR 0,082441 XDR
2019-10-23 0,080508 XDR 0,077613 XDR
2019-10-22 0,083719 XDR 0,080508 XDR
2019-10-21 0,084879 XDR 0,083719 XDR
2019-10-20 0,086561 XDR 0,084879 XDR
2019-10-19 0,088576 XDR 0,086561 XDR
2019-10-18 0,073707 XDR 0,088576 XDR
2019-10-17 0,059377 XDR 0,073707 XDR
2019-10-16 0,060123 XDR 0,059377 XDR