Tiền ảo: 5179
Sàn giao dịch: 355
Giá trị vốn hóa thị trường: 280.603.374.285 $ 2,0%
Lưu lượng 24 giờ: 73.357.626.347 $
Ưu thế:
BTC 66,4%
ETH 8,26%
XRP 4,66%
solve.care  (SOLVE)
Solve.Care (SOLVE)
$0,200246 4,5%
0,00092372 ETH 8,7%
185 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$47.548.269
KL giao dịch trong 24 giờ
$2.775.474
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,191701 / $0,216316
Nguồn cung khả dụng
237.449.589 / 1.000.000.000
SOLVE
USD

Solve.Care (Tin tức)