Tiền ảo: 5735
Sàn giao dịch: 377
Giá trị vốn hóa thị trường: 271.282.302.830 $ 3,3%
Lưu lượng 24 giờ: 50.150.103.913 $
Ưu thế:
BTC 67,3%
ETH 8,70%
XRP 4,66%
sovrin  ()
Sovrin ()
4 người thích điều này

Sovrin (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng