Tiền ảo: 5737
Sàn giao dịch: 377
Giá trị vốn hóa thị trường: 263.600.277.048 $ 0,020%
Lưu lượng 24 giờ: 37.612.144.319 $
Ưu thế:
BTC 67,9%
ETH 8,53%
XRP 4,49%
sovrin  ()
Sovrin ()
4 người thích điều này

Sàn giao dịch Sovrin

* Theo mặc định, các cặp được hiển thi theo "Điểm tin cậy". Đọc phương pháp luận hoặc cung cấp cho chúng tôi phản hồi của bạn.
# Sàn giao dịch Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Trust Score
N/A