🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
spacechain (erc-20)  (SPC)
SpaceChain (ERC-20) (SPC)
$0,03511001 -15.8%
0,00000113 BTC -12.8%
0,00002758 ETH -13.0%
347 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$7.980.834
KL giao dịch trong 24 giờ
$182.458
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,03371250 / $0,04228337
Cung lưu thông
227.309.337 / 555.724.696
SPC
USD

SpaceChain (ERC-20) BDT (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Market Cap Volume Mở Đóng
2021-01-28 705.636.897 ৳ 11.333.937 ৳ 2,98 ৳ N/A
2021-01-27 794.586.022 ৳ 24.877.988 ৳ 3,50 ৳ 2,98 ৳
2021-01-26 760.628.227 ৳ 34.943.868 ৳ 3,35 ৳ 3,50 ৳
2021-01-25 792.124.364 ৳ 15.798.793 ৳ 3,53 ৳ 3,35 ৳
2021-01-24 847.838.564 ৳ 31.621.414 ৳ 3,85 ৳ 3,53 ৳
2021-01-23 804.871.559 ৳ 28.368.099 ৳ 3,58 ৳ 3,85 ৳
2021-01-22 918.887.782 ৳ 53.440.908 ৳ 4,04 ৳ 3,58 ৳
2021-01-21 939.712.448 ৳ 23.000.510 ৳ 4,31 ৳ 4,04 ৳
2021-01-20 941.465.331 ৳ 6.097.848 ৳ 4,26 ৳ 4,31 ৳
2021-01-19 930.684.690 ৳ 7.407.682 ৳ 3,57 ৳ 4,26 ৳
2021-01-18 899.640.269 ৳ 17.325.376 ৳ 4,13 ৳ 3,57 ৳
2021-01-17 919.264.553 ৳ 28.543.018 ৳ 4,23 ৳ 4,13 ৳
2021-01-16 888.253.672 ৳ 36.643.007 ৳ 4,10 ৳ 4,23 ৳
2021-01-15 865.759.120 ৳ 59.379.719 ৳ 4,04 ৳ 4,10 ৳
2021-01-14 554.089.395 ৳ 16.625.731 ৳ 2,69 ৳ 4,04 ৳
2021-01-13 421.691.083 ৳ 2.127.394 ৳ 2,03 ৳ 2,69 ৳
2021-01-12 425.689.304 ৳ 20.529.851 ৳ 2,15 ৳ 2,03 ৳
2021-01-11 498.594.174 ৳ 1.985.155 ৳ 2,53 ৳ 2,15 ৳
2021-01-10 503.217.115 ৳ 2.770.378 ৳ 2,56 ৳ 2,53 ৳
2021-01-09 500.144.769 ৳ 6.202.978 ৳ 2,54 ৳ 2,56 ৳
2021-01-08 485.993.584 ৳ 4.539.392 ৳ 2,50 ৳ 2,54 ৳
2021-01-07 496.348.338 ৳ 9.339.179 ৳ 2,58 ৳ 2,50 ৳
2021-01-06 439.899.776 ৳ 4.578.681 ৳ 2,22 ৳ 2,58 ৳
2021-01-05 407.771.366 ৳ 3.052.673 ৳ 2,05 ৳ 2,22 ৳
2021-01-04 462.368.911 ৳ 7.184.714 ৳ 2,39 ৳ 2,05 ৳
2021-01-03 333.783.932 ৳ 516.037 ৳ 1,73 ৳ 2,39 ৳
2021-01-02 325.741.929 ৳ 294.253 ৳ 1,69 ৳ 1,73 ৳
2021-01-01 347.273.454 ৳ 4.196.964 ৳ 1,81 ৳ 1,69 ৳
2020-12-31 324.126.663 ৳ 5.373.115 ৳ 1,68 ৳ 1,81 ৳
2020-12-30 308.754.491 ৳ 5.255.631 ৳ 1,62 ৳ 1,68 ৳
2020-12-29 361.263.857 ৳ 636.241 ৳ 1,86 ৳ 1,62 ৳
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android