Rank #1420
1.466 người thích điều này
spacechain (erc-20)  (SPC)
SpaceChain (ERC-20) (SPC)
$0,019832406640 4.3%
0,00000035 BTC 4.0%
0,00000420 ETH -1.4%
1.466 người thích điều này
$0,019012720010
Phạm vi 24H
$0,019844079736
Vốn hóa thị trường $8.055.346
KL giao dịch trong 24 giờ $12.246,77
Cung lưu thông 406.294.238
Tổng cung 607.584.524
Hiển thị thông tin
Ẩn thông tin

SpaceChain (ERC-20) BITS (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-12-01 138.324.840 μBTC 693.514 μBTC 0,340691 μBTC N/A
2021-11-30 134.981.730 μBTC 518.100 μBTC 0,328582 μBTC 0,340691 μBTC
2021-11-29 141.170.096 μBTC 408.068 μBTC 0,347976 μBTC 0,328582 μBTC
2021-11-28 132.164.102 μBTC 201.603 μBTC 0,322192 μBTC 0,347976 μBTC
2021-11-27 131.281.720 μBTC 1.677.518 μBTC 0,323038 μBTC 0,322192 μBTC
2021-11-26 136.488.159 μBTC 3.555.072 μBTC 0,335969 μBTC 0,323038 μBTC
2021-11-25 126.658.488 μBTC 771.939 μBTC 0,311741 μBTC 0,335969 μBTC
2021-11-24 122.175.533 μBTC 1.100.319 μBTC 0,300611 μBTC 0,311741 μBTC
2021-11-23 112.878.094 μBTC 917.200 μBTC 0,277824 μBTC 0,300611 μBTC
2021-11-22 106.478.945 μBTC 4.032.313 μBTC 0,262075 μBTC 0,277824 μBTC
2021-11-21 109.480.627 μBTC 334.504 μBTC 0,269470 μBTC 0,262075 μBTC
2021-11-20 109.208.022 μBTC 1.122.380 μBTC 0,268790 μBTC 0,269470 μBTC
2021-11-19 109.868.539 μBTC 2.009.962 μBTC 0,270366 μBTC 0,268790 μBTC
2021-11-18 110.242.148 μBTC 503.381 μBTC 0,273903 μBTC 0,270366 μBTC
2021-11-17 104.672.292 μBTC 1.792.617 μBTC 0,257868 μBTC 0,273903 μBTC
2021-11-16 113.285.631 μBTC 1.597.667 μBTC 0,278831 μBTC 0,257868 μBTC
2021-11-15 107.627.325 μBTC 2.843.009 μBTC 0,263900 μBTC 0,278831 μBTC
2021-11-14 111.352.353 μBTC 2.649.405 μBTC 0,277773 μBTC 0,263900 μBTC
2021-11-13 121.738.149 μBTC 2.980.582 μBTC 0,299757 μBTC 0,277773 μBTC
2021-11-12 153.083.921 μBTC 449.097 μBTC 0,379576 μBTC 0,299757 μBTC
2021-11-11 152.852.773 μBTC 181.183 μBTC 0,375179 μBTC 0,379576 μBTC
2021-11-10 146.347.182 μBTC 167.120 μBTC 0,360129 μBTC 0,375179 μBTC
2021-11-09 145.857.866 μBTC 1.220.102 μBTC 0,359920 μBTC 0,360129 μBTC
2021-11-08 154.535.236 μBTC 733.808 μBTC 0,379445 μBTC 0,359920 μBTC
2021-11-07 151.735.077 μBTC 687.669 μBTC 0,373774 μBTC 0,379445 μBTC
2021-11-06 155.964.867 μBTC 1.947.380 μBTC 0,383990 μBTC 0,373774 μBTC
2021-11-05 165.882.505 μBTC 1.810.696 μBTC 0,410683 μBTC 0,383990 μBTC
2021-11-04 178.467.937 μBTC 9.447.739 μBTC 0,439258 μBTC 0,410683 μBTC
2021-11-03 155.505.353 μBTC 17.036.464 μBTC 0,382741 μBTC 0,439258 μBTC
2021-11-02 198.698.423 μBTC 2.302.220 μBTC 0,489236 μBTC 0,382741 μBTC
2021-11-01 225.240.031 μBTC 787.318 μBTC 0,554377 μBTC 0,489236 μBTC
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android