🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
spacechain (erc-20)  (SPC)
SpaceChain (ERC-20) (SPC)
$0,03489985 -16.3%
0,00000113 BTC -13.2%
0,00002741 ETH -13.5%
348 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$7.933.062
KL giao dịch trong 24 giờ
$181.427
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,03371250 / $0,04228337
Cung lưu thông
227.309.337 / 555.724.696
SPC
USD

SpaceChain (ERC-20) BNB (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Market Cap Volume Mở Đóng
2021-01-28 202.816 BNB 3.277 BNB 0,00086303 BNB N/A
2021-01-27 225.894 BNB 7.073 BNB 0,00099377 BNB 0,00086303 BNB
2021-01-26 217.650 BNB 9.967 BNB 0,00095472 BNB 0,00099377 BNB
2021-01-25 223.788 BNB 4.449 BNB 0,00099492 BNB 0,00095472 BNB
2021-01-24 245.359 BNB 9.162 BNB 0,00111519 BNB 0,00099492 BNB
2021-01-23 235.259 BNB 8.223 BNB 0,00103715 BNB 0,00111519 BNB
2021-01-22 277.630 BNB 16.337 BNB 0,00123603 BNB 0,00103715 BNB
2021-01-21 264.617 BNB 6.380 BNB 0,00119556 BNB 0,00123603 BNB
2021-01-20 260.399 BNB 1.665 BNB 0,00116288 BNB 0,00119556 BNB
2021-01-19 241.995 BNB 1.927 BNB 0,00092765 BNB 0,00116288 BNB
2021-01-18 229.677 BNB 4.431 BNB 0,00105746 BNB 0,00092765 BNB
2021-01-17 249.676 BNB 7.765 BNB 0,00115167 BNB 0,00105746 BNB
2021-01-16 255.000 BNB 10.530 BNB 0,00117751 BNB 0,00115167 BNB
2021-01-15 244.997 BNB 16.737 BNB 0,00113751 BNB 0,00117751 BNB
2021-01-14 161.910 BNB 4.869 BNB 0,00078767 BNB 0,00113751 BNB
2021-01-13 130.970 BNB 659,500 BNB 0,00063056 BNB 0,00078767 BNB
2021-01-12 131.553 BNB 6.362 BNB 0,00066672 BNB 0,00063056 BNB
2021-01-11 137.646 BNB 548,667 BNB 0,00069948 BNB 0,00066672 BNB
2021-01-10 134.402 BNB 738,913 BNB 0,00068189 BNB 0,00069948 BNB
2021-01-09 139.349 BNB 1.726 BNB 0,00070649 BNB 0,00068189 BNB
2021-01-08 131.637 BNB 1.236 BNB 0,00068168 BNB 0,00070649 BNB
2021-01-07 138.486 BNB 2.616 BNB 0,00072389 BNB 0,00068168 BNB
2021-01-06 125.124 BNB 1.296 BNB 0,00062764 BNB 0,00072389 BNB
2021-01-05 120.838 BNB 904,619 BNB 0,00060642 BNB 0,00062764 BNB
2021-01-04 133.030 BNB 2.052 BNB 0,00068371 BNB 0,00060642 BNB
2021-01-03 103.099 BNB 159,392 BNB 0,00053513 BNB 0,00068371 BNB
2021-01-02 101.921 BNB 91,841 BNB 0,00052675 BNB 0,00053513 BNB
2021-01-01 110.256 BNB 1.329 BNB 0,00057320 BNB 0,00052675 BNB
2020-12-31 100.417 BNB 1.663 BNB 0,00052012 BNB 0,00057320 BNB
2020-12-30 94.476 BNB 1.595 BNB 0,00049207 BNB 0,00052012 BNB
2020-12-29 119.388 BNB 210,156 BNB 0,00061489 BNB 0,00049207 BNB
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android