Rank #1429
1.477 người thích điều này
spacechain (erc-20)  (SPC)
SpaceChain (ERC-20) (SPC)
$0,016509162645 -0.2%
0,00000032 BTC -3.8%
0,00000381 ETH -3.2%
1.477 người thích điều này
$0,016341364721
Phạm vi 24H
$0,017127324250
Vốn hóa thị trường $6.708.991
KL giao dịch trong 24 giờ $19.241,31
Cung lưu thông 406.294.238
Tổng cung 607.584.524
Hiển thị thông tin
Ẩn thông tin

SpaceChain (ERC-20) EOS (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-12-07 2.091.872 EOS 22.247 EOS 0,00515130 EOS N/A
2021-12-06 2.380.615 EOS 12.207 EOS 0,00585674 EOS 0,00515130 EOS
2021-12-05 2.126.420 EOS 17.874 EOS 0,00522554 EOS 0,00585674 EOS
2021-12-04 1.866.602 EOS 4.634 EOS 0,00460040 EOS 0,00522554 EOS
2021-12-03 1.882.716 EOS 15.662 EOS 0,00465159 EOS 0,00460040 EOS
2021-12-02 1.983.797 EOS 1.111 EOS 0,00488671 EOS 0,00465159 EOS
2021-12-01 1.965.173 EOS 9.877 EOS 0,00485193 EOS 0,00488671 EOS
2021-11-30 1.947.086 EOS 7.475 EOS 0,00474081 EOS 0,00485193 EOS
2021-11-29 2.047.168 EOS 5.912 EOS 0,00504116 EOS 0,00474081 EOS
2021-11-28 1.865.716 EOS 2.836 EOS 0,00453160 EOS 0,00504116 EOS
2021-11-27 1.836.773 EOS 23.424 EOS 0,00451079 EOS 0,00453160 EOS
2021-11-26 1.897.698 EOS 49.383 EOS 0,00466687 EOS 0,00451079 EOS
2021-11-25 1.756.043 EOS 10.713 EOS 0,00432616 EOS 0,00466687 EOS
2021-11-24 1.660.135 EOS 14.941 EOS 0,00408206 EOS 0,00432616 EOS
2021-11-23 1.538.719 EOS 12.503 EOS 0,00378720 EOS 0,00408206 EOS
2021-11-22 1.467.004 EOS 55.549 EOS 0,00361037 EOS 0,00378720 EOS
2021-11-21 1.507.227 EOS 4.605 EOS 0,00370937 EOS 0,00361037 EOS
2021-11-20 1.476.978 EOS 15.176 EOS 0,00363427 EOS 0,00370937 EOS
2021-11-19 1.529.346 EOS 28.004 EOS 0,00376690 EOS 0,00363427 EOS
2021-11-18 1.528.231 EOS 6.951 EOS 0,00378231 EOS 0,00376690 EOS
2021-11-17 1.449.724 EOS 24.839 EOS 0,00357312 EOS 0,00378231 EOS
2021-11-16 1.499.796 EOS 21.148 EOS 0,00369086 EOS 0,00357312 EOS
2021-11-15 1.414.172 EOS 37.283 EOS 0,00346081 EOS 0,00369086 EOS
2021-11-14 1.429.161 EOS 34.013 EOS 0,00356603 EOS 0,00346081 EOS
2021-11-13 1.609.113 EOS 39.393 EOS 0,00396173 EOS 0,00356603 EOS
2021-11-12 2.014.136 EOS 5.910 EOS 0,00499472 EOS 0,00396173 EOS
2021-11-11 2.058.032 EOS 2.434 EOS 0,00504071 EOS 0,00499472 EOS
2021-11-10 1.890.189 EOS 2.164 EOS 0,00466282 EOS 0,00504071 EOS
2021-11-09 2.017.452 EOS 16.899 EOS 0,00498494 EOS 0,00466282 EOS
2021-11-08 2.129.179 EOS 10.100 EOS 0,00522286 EOS 0,00498494 EOS
2021-11-07 2.096.737 EOS 9.502 EOS 0,00516454 EOS 0,00522286 EOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android