🔥 Cấp báo🔥 Báo cáo crypto hàng tháng vào tháng 11 của chúng tôi đã lên sóng! Giá Bitcoin xác lập mức ATH mới và còn nhiều điều thú vị khác! 🔎
spacechain (erc-20)  (SPC)
SpaceChain (ERC-20) (SPC)
$0,04894346 2.4%
0,00000135 BTC -2.0%
0,00004007 ETH -1.1%
320 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$10.720.964
KL giao dịch trong 24 giờ
$194.591
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,04754314 / $0,05241753
Cung lưu thông
216.924.640 / 546.995.053
SPC
USD

SpaceChain (ERC-20) HUF (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Market Cap Volume Mở Đóng
2021-01-18 3.158.065.728 Ft 60.799.516 Ft 14,51 Ft N/A
2021-01-17 3.226.238.152 Ft 100.174.180 Ft 14,86 Ft 14,51 Ft
2021-01-16 3.127.692.023 Ft 129.026.252 Ft 14,43 Ft 14,86 Ft
2021-01-15 3.018.907.961 Ft 207.023.875 Ft 14,07 Ft 14,43 Ft
2021-01-14 1.938.034.592 Ft 58.150.209 Ft 9,41 Ft 14,07 Ft
2021-01-13 1.462.765.026 Ft 7.380.434 Ft 7,06 Ft 9,41 Ft
2021-01-12 1.492.270.838 Ft 71.974.505 Ft 7,54 Ft 7,06 Ft
2021-01-11 1.728.952.418 Ft 6.885.676 Ft 8,78 Ft 7,54 Ft
2021-01-10 1.742.850.240 Ft 9.594.972 Ft 8,85 Ft 8,78 Ft
2021-01-09 1.735.819.770 Ft 21.528.269 Ft 8,81 Ft 8,85 Ft
2021-01-08 1.679.167.766 Ft 15.676.654 Ft 8,64 Ft 8,81 Ft
2021-01-07 1.705.396.273 Ft 32.056.973 Ft 8,87 Ft 8,64 Ft
2021-01-06 1.513.070.337 Ft 15.746.696 Ft 7,63 Ft 8,87 Ft
2021-01-05 1.418.000.304 Ft 10.615.487 Ft 7,12 Ft 7,63 Ft
2021-01-04 1.614.339.584 Ft 25.088.535 Ft 8,36 Ft 7,12 Ft
2021-01-03 1.171.029.766 Ft 1.810.436 Ft 6,08 Ft 8,36 Ft
2021-01-02 1.142.815.632 Ft 1.032.341 Ft 5,92 Ft 6,08 Ft
2021-01-01 1.218.355.685 Ft 14.724.405 Ft 6,35 Ft 5,92 Ft
2020-12-31 1.132.939.337 Ft 18.780.569 Ft 5,88 Ft 6,35 Ft
2020-12-30 1.083.982.889 Ft 18.452.565 Ft 5,69 Ft 5,88 Ft
2020-12-29 1.268.131.003 Ft 2.234.591 Ft 6,54 Ft 5,69 Ft
2020-12-28 1.154.315.485 Ft 4.827.891 Ft 6,28 Ft 6,54 Ft
2020-12-27 1.079.118.786 Ft 4.249.160 Ft 5,85 Ft 6,28 Ft
2020-12-26 1.070.426.723 Ft 9.564.824 Ft 5,84 Ft 5,85 Ft
2020-12-25 1.089.610.070 Ft 12.114.628 Ft 5,95 Ft 5,84 Ft
2020-12-24 1.002.708.642 Ft 5.164.417 Ft 5,49 Ft 5,95 Ft
2020-12-23 1.131.063.730 Ft 4.637.336 Ft 6,20 Ft 5,49 Ft
2020-12-22 1.098.822.957 Ft 17.166.715 Ft 5,95 Ft 6,20 Ft
2020-12-21 1.062.496.818 Ft 7.875.386 Ft 5,83 Ft 5,95 Ft
2020-12-20 1.052.800.884 Ft 3.744.210 Ft 5,73 Ft 5,83 Ft
2020-12-19 1.055.258.945 Ft 11.141.153 Ft 5,78 Ft 5,73 Ft
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android