🔥 Cấp báo🔥 Báo cáo crypto hàng tháng vào tháng 11 của chúng tôi đã lên sóng! Giá Bitcoin xác lập mức ATH mới và còn nhiều điều thú vị khác! 🔎
spacechain (erc-20)  (SPC)
SpaceChain (ERC-20) (SPC)
$0,04637853 -2.3%
0,00000146 BTC 3.8%
0,00003875 ETH 2.4%
336 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$10.391.023
KL giao dịch trong 24 giờ
$515.610
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,03911202 / $0,05082238
Cung lưu thông
224.048.149 / 553.966.074
SPC
USD

SpaceChain (ERC-20) INR (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Market Cap Volume Mở Đóng
2021-01-21 807.930.373 ₹ 19.775.024 ₹ 3,71 ₹ N/A
2021-01-20 812.466.731 ₹ 5.262.327 ₹ 3,68 ₹ 3,71 ₹
2021-01-19 803.111.041 ₹ 6.392.318 ₹ 3,08 ₹ 3,68 ₹
2021-01-18 774.049.354 ₹ 14.906.732 ₹ 3,56 ₹ 3,08 ₹
2021-01-17 790.764.374 ₹ 24.553.108 ₹ 3,64 ₹ 3,56 ₹
2021-01-16 767.063.808 ₹ 31.643.579 ₹ 3,54 ₹ 3,64 ₹
2021-01-15 746.077.473 ₹ 51.171.263 ₹ 3,48 ₹ 3,54 ₹
2021-01-14 478.187.692 ₹ 14.348.262 ₹ 2,32 ₹ 3,48 ₹
2021-01-13 363.797.582 ₹ 1.835.326 ₹ 1,75 ₹ 2,32 ₹
2021-01-12 368.901.076 ₹ 17.790.381 ₹ 1,86 ₹ 1,75 ₹
2021-01-11 430.631.673 ₹ 1.714.562 ₹ 2,19 ₹ 1,86 ₹
2021-01-10 434.755.106 ₹ 2.393.472 ₹ 2,21 ₹ 2,19 ₹
2021-01-09 433.021.972 ₹ 5.370.496 ₹ 2,20 ₹ 2,21 ₹
2021-01-08 421.113.740 ₹ 3.933.339 ₹ 2,17 ₹ 2,20 ₹
2021-01-07 428.414.569 ₹ 8.060.920 ₹ 2,23 ₹ 2,17 ₹
2021-01-06 378.947.778 ₹ 3.944.227 ₹ 1,91 ₹ 2,23 ₹
2021-01-05 351.448.287 ₹ 2.631.025 ₹ 1,76 ₹ 1,91 ₹
2021-01-04 397.244.263 ₹ 6.172.747 ₹ 2,06 ₹ 1,76 ₹
2021-01-03 288.270.242 ₹ 445.672 ₹ 1,50 ₹ 2,06 ₹
2021-01-02 281.324.821 ₹ 254.129 ₹ 1,46 ₹ 1,50 ₹
2021-01-01 299.777.377 ₹ 3.622.951 ₹ 1,56 ₹ 1,46 ₹
2020-12-31 279.713.128 ₹ 4.637.560 ₹ 1,45 ₹ 1,56 ₹
2020-12-30 267.425.927 ₹ 4.552.135 ₹ 1,40 ₹ 1,45 ₹
2020-12-29 313.339.680 ₹ 551.851 ₹ 1,61 ₹ 1,40 ₹
2020-12-28 286.617.122 ₹ 1.199.371 ₹ 1,56 ₹ 1,61 ₹
2020-12-27 267.350.220 ₹ 1.052.724 ₹ 1,45 ₹ 1,56 ₹
2020-12-26 265.196.773 ₹ 2.369.672 ₹ 1,45 ₹ 1,45 ₹
2020-12-25 269.701.265 ₹ 2.995.591 ₹ 1,47 ₹ 1,45 ₹
2020-12-24 249.245.963 ₹ 1.283.557 ₹ 1,36 ₹ 1,47 ₹
2020-12-23 281.466.351 ₹ 1.155.165 ₹ 1,54 ₹ 1,36 ₹
2020-12-22 275.843.574 ₹ 4.308.167 ₹ 1,49 ₹ 1,54 ₹
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android