🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
spacechain (erc-20)  (SPC)
SpaceChain (ERC-20) (SPC)
$0,03489985 -16.3%
0,00000113 BTC -13.2%
0,00002741 ETH -13.5%
348 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$7.933.062
KL giao dịch trong 24 giờ
$181.427
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,03371250 / $0,04228337
Cung lưu thông
227.309.337 / 555.724.696
SPC
USD

SpaceChain (ERC-20) JPY (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Market Cap Volume Mở Đóng
2021-01-28 866.468.654 ¥ 13.920.156 ¥ 3,67 ¥ N/A
2021-01-27 971.403.751 ¥ 30.414.039 ¥ 4,27 ¥ 3,67 ¥
2021-01-26 930.644.786 ¥ 42.756.316 ¥ 4,10 ¥ 4,27 ¥
2021-01-25 969.083.337 ¥ 19.327.187 ¥ 4,32 ¥ 4,10 ¥
2021-01-24 1.037.218.879 ¥ 38.684.638 ¥ 4,71 ¥ 4,32 ¥
2021-01-23 984.654.405 ¥ 34.704.634 ¥ 4,38 ¥ 4,71 ¥
2021-01-22 1.122.095.816 ¥ 65.256.484 ¥ 4,94 ¥ 4,38 ¥
2021-01-21 1.147.508.447 ¥ 28.082.480 ¥ 5,26 ¥ 4,94 ¥
2021-01-20 1.153.280.353 ¥ 7.469.388 ¥ 5,22 ¥ 5,26 ¥
2021-01-19 1.137.903.060 ¥ 9.056.385 ¥ 4,36 ¥ 5,22 ¥
2021-01-18 1.098.995.630 ¥ 21.161.426 ¥ 5,05 ¥ 4,36 ¥
2021-01-17 1.122.827.978 ¥ 34.863.630 ¥ 5,17 ¥ 5,05 ¥
2021-01-16 1.089.185.094 ¥ 44.932.004 ¥ 5,02 ¥ 5,17 ¥
2021-01-15 1.060.134.792 ¥ 72.705.739 ¥ 4,94 ¥ 5,02 ¥
2021-01-14 678.840.957 ¥ 20.357.479 ¥ 3,29 ¥ 4,94 ¥
2021-01-13 516.171.416 ¥ 2.603.979 ¥ 2,49 ¥ 3,29 ¥
2021-01-12 522.861.556 ¥ 25.217.479 ¥ 2,64 ¥ 2,49 ¥
2021-01-11 610.367.793 ¥ 2.430.385 ¥ 3,10 ¥ 2,64 ¥
2021-01-10 615.875.023 ¥ 3.390.597 ¥ 3,13 ¥ 3,10 ¥
2021-01-09 613.393.962 ¥ 7.607.535 ¥ 3,11 ¥ 3,13 ¥
2021-01-08 595.065.519 ¥ 5.557.369 ¥ 3,06 ¥ 3,11 ¥
2021-01-07 603.703.298 ¥ 11.356.189 ¥ 3,14 ¥ 3,06 ¥
2021-01-06 532.063.374 ¥ 5.536.289 ¥ 2,68 ¥ 3,14 ¥
2021-01-05 496.097.714 ¥ 3.713.905 ¥ 2,49 ¥ 2,68 ¥
2021-01-04 561.132.937 ¥ 8.723.405 ¥ 2,91 ¥ 2,49 ¥
2021-01-03 407.170.585 ¥ 629.494 ¥ 2,11 ¥ 2,91 ¥
2021-01-02 397.360.446 ¥ 358.948 ¥ 2,06 ¥ 2,11 ¥
2021-01-01 423.626.030 ¥ 5.119.746 ¥ 2,21 ¥ 2,06 ¥
2020-12-31 394.328.379 ¥ 6.535.575 ¥ 2,04 ¥ 2,21 ¥
2020-12-30 377.028.142 ¥ 6.417.788 ¥ 1,98 ¥ 2,04 ¥
2020-12-29 441.707.160 ¥ 778.103 ¥ 2,28 ¥ 1,98 ¥
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android