🔥 Báo Cáo Tháng 10 của CoinGecko! Sự tăng trưởng của BTC, tổng vốn hóa thị trường hàng năm và nhiều thông tin giá trị khác!"🔥
spacechain (erc-20)  (SPC)
SpaceChain (ERC-20) (SPC)
$0,01392219 -0.9%
0,00000073 BTC -1.4%
0,00002340 ETH -1.5%
253 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$1.740.841
KL giao dịch trong 24 giờ
$31.475
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,01310656 / $0,01414324
Cung lưu thông
125.040.783 / 524.747.444
SPC
USD

SpaceChain (ERC-20) KWD (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Market Cap Volume Mở Đóng
2020-12-05 502.798 KD 15.953,71 KD 0,00403309 KD N/A
2020-12-04 166.144 KD 6.448,74 KD 0,00429857 KD 0,00403309 KD
2020-12-03 176.196 KD 35.246 KD 0,00434295 KD 0,00429857 KD
2020-12-02 168.642 KD 103.808 KD 0,00468605 KD 0,00434295 KD
2020-12-01 116.163 KD 73.114 KD 0,00359167 KD 0,00468605 KD
2020-11-30 119.951 KD 465.648 KD 0,00399642 KD 0,00359167 KD
2020-11-29 1.775.405 KD 5.018,26 KD 0,00300695 KD 0,00399642 KD
2020-11-28 1.572.136 KD 6.270,85 KD 0,00267383 KD 0,00300695 KD
2020-11-27 1.548.863 KD 12.933,38 KD 0,00265371 KD 0,00267383 KD
2020-11-26 1.694.572 KD 11.139,85 KD 0,00288222 KD 0,00265371 KD
2020-11-25 1.669.687 KD 11.520,99 KD 0,00278334 KD 0,00288222 KD
2020-11-24 1.194.956 KD 683,31 KD 0,00208643 KD 0,00278334 KD
2020-11-23 1.178.417 KD 7.970,69 KD 0,00199132 KD 0,00208643 KD
2020-11-22 1.433.137 KD 5.776,20 KD 0,00241599 KD 0,00199132 KD
2020-11-21 1.531.684 KD 10.664,95 KD 0,00260544 KD 0,00241599 KD
2020-11-20 1.693.797 KD 35.856 KD 0,00288090 KD 0,00260544 KD
2020-11-19 1.214.271 KD 3.812,65 KD 0,00203156 KD 0,00288090 KD
2020-11-18 978.851 KD 450,92 KD 0,00164852 KD 0,00203156 KD
2020-11-17 924.687 KD 386,11 KD 0,00154926 KD 0,00164852 KD
2020-11-16 921.709 KD 1.172,14 KD 0,00154152 KD 0,00154926 KD
2020-11-15 972.890 KD 6.843,28 KD 0,00175373 KD 0,00154152 KD
2020-11-14 1.089.424 KD 2.728,54 KD 0,00183184 KD 0,00175373 KD
2020-11-13 953.020 KD 5.738,91 KD 0,00159882 KD 0,00183184 KD
2020-11-12 3.969.843 KD 1.157,16 KD 0,00366252 KD 0,00159882 KD
2020-11-11 617.943 KD 29,04 KD 0,00103160 KD 0,00366252 KD
2020-11-10 489.667 KD 117,70 KD 0,00081747 KD 0,00103160 KD
2020-11-09 724.086 KD 291,51 KD 0,00118685 KD 0,00081747 KD
2020-11-08 537.330 KD 71,56 KD 0,00116857 KD 0,00118685 KD
2020-11-07 571.494 KD 659,56 KD 0,00095408 KD 0,00116857 KD
2020-11-06 415.325 KD 2.806,73 KD 0,00069447 KD 0,00095408 KD
2020-11-05 465.128 KD 109,66 KD 0,00077763 KD 0,00069447 KD
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android