🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
spacechain (erc-20)  (SPC)
SpaceChain (ERC-20) (SPC)
$0,03506347 -15.0%
0,00000113 BTC -13.3%
0,00002748 ETH -12.6%
348 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$7.983.863
KL giao dịch trong 24 giờ
$182.232
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,03371250 / $0,04228337
Cung lưu thông
227.309.337 / 555.724.696
SPC
USD

SpaceChain (ERC-20) MMK (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Market Cap Volume Mở Đóng
2021-01-28 11.063.692.454 K 177.704.989 K 46,80 K N/A
2021-01-27 12.467.545.735 K 390.351.001 K 54,85 K 46,80 K
2021-01-26 11.952.544.091 K 549.109.420 K 52,60 K 54,85 K
2021-01-25 12.443.071.034 K 248.175.046 K 55,49 K 52,60 K
2021-01-24 13.318.256.516 K 496.724.402 K 60,46 K 55,49 K
2021-01-23 12.643.310.114 K 445.619.755 K 56,20 K 60,46 K
2021-01-22 14.439.646.983 K 839.784.641 K 63,54 K 56,20 K
2021-01-21 14.770.828.786 K 361.532.498 K 67,75 K 63,54 K
2021-01-20 14.789.027.553 K 95.788.171 K 66,92 K 67,75 K
2021-01-19 14.607.191.455 K 116.264.334 K 55,97 K 66,92 K
2021-01-18 14.120.392.648 K 271.932.148 K 64,90 K 55,97 K
2021-01-17 14.428.407.533 K 447.999.752 K 66,45 K 64,90 K
2021-01-16 13.941.928.026 K 575.144.454 K 64,31 K 66,45 K
2021-01-15 13.609.978.938 K 933.466.024 K 63,44 K 64,31 K
2021-01-14 8.686.391.123 K 260.639.533 K 42,16 K 63,44 K
2021-01-13 6.610.916.322 K 33.351.480 K 31,89 K 42,16 K
2021-01-12 6.712.022.353 K 323.702.799 K 33,93 K 31,89 K
2021-01-11 7.809.380.021 K 31.093.087 K 39,64 K 33,93 K
2021-01-10 7.881.788.216 K 43.391.872 K 40,04 K 39,64 K
2021-01-09 7.833.653.705 K 97.155.827 K 39,77 K 40,04 K
2021-01-08 7.608.428.096 K 71.066.040 K 39,19 K 39,77 K
2021-01-07 7.711.989.919 K 145.107.078 K 40,16 K 39,19 K
2021-01-06 6.849.687.441 K 71.294.724 K 34,53 K 40,16 K
2021-01-05 6.385.477.403 K 47.803.202 K 32,05 K 34,53 K
2021-01-04 7.253.699.503 K 112.714.661 K 37,55 K 32,05 K
2021-01-03 5.263.451.522 K 8.137.405 K 27,32 K 37,55 K
2021-01-02 5.136.636.877 K 4.640.083 K 26,61 K 27,32 K
2021-01-01 5.448.070.261 K 65.842.505 K 28,41 K 26,61 K
2020-12-31 5.076.232.352 K 84.149.756 K 26,32 K 28,41 K
2020-12-30 4.842.241.037 K 82.424.820 K 25,43 K 26,32 K
2020-12-29 5.721.804.022 K 10.076.970 K 29,48 K 25,43 K
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android