Rank #1551
1.558 người thích điều này
spacechain (erc-20)  (SPC)
SpaceChain (ERC-20) (SPC)
$0,012373330882 1.6%
0,00000029 BTC 0.2%
0,00000394 ETH -0.5%
1.558 người thích điều này
$0,012140884358
Phạm vi 24H
$0,012578418071
Vốn hóa thị trường $5.043.361
KL giao dịch trong 24 giờ $7.128,57
Cung lưu thông 406.294.238
Tổng cung 606.463.924
Hiển thị thông tin
Ẩn thông tin

SpaceChain (ERC-20) MYR (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2022-01-20 21.233.429 RM 24.796 RM 0,052177 RM N/A
2022-01-19 21.551.257 RM 32.006 RM 0,052969 RM 0,052177 RM
2022-01-18 21.265.023 RM 54.272 RM 0,052353 RM 0,052969 RM
2022-01-17 22.103.235 RM 22.822 RM 0,054384 RM 0,052353 RM
2022-01-16 23.415.579 RM 217.378 RM 0,057594 RM 0,054384 RM
2022-01-15 23.087.620 RM 75.771 RM 0,056874 RM 0,057594 RM
2022-01-14 21.350.687 RM 177.755 RM 0,052492 RM 0,056874 RM
2022-01-13 22.646.131 RM 87.994 RM 0,055704 RM 0,052492 RM
2022-01-12 20.102.645 RM 151.787 RM 0,04945565 RM 0,055704 RM
2022-01-11 20.223.401 RM 33.442 RM 0,04973260 RM 0,04945565 RM
2022-01-10 20.066.858 RM 107.626 RM 0,04930499 RM 0,04973260 RM
2022-01-09 21.218.588 RM 46.006 RM 0,052110 RM 0,04930499 RM
2022-01-08 20.584.359 RM 78.205 RM 0,050645 RM 0,052110 RM
2022-01-07 20.861.672 RM 142.754 RM 0,051277 RM 0,050645 RM
2022-01-06 21.797.161 RM 110.971 RM 0,053617 RM 0,051277 RM
2022-01-05 22.007.266 RM 57.370 RM 0,053753 RM 0,053617 RM
2022-01-04 21.837.111 RM 32.872 RM 0,054476 RM 0,053753 RM
2022-01-03 21.999.491 RM 34.611 RM 0,054000 RM 0,054476 RM
2022-01-02 21.964.722 RM 90.599 RM 0,054186 RM 0,054000 RM
2022-01-01 21.306.037 RM 400.282 RM 0,052320 RM 0,054186 RM
2021-12-31 24.315.194 RM 27.160 RM 0,059912 RM 0,052320 RM
2021-12-30 24.048.493 RM 187.521 RM 0,059269 RM 0,059912 RM
2021-12-29 25.889.694 RM 94.730 RM 0,063567 RM 0,059269 RM
2021-12-28 27.215.391 RM 58.678 RM 0,066593 RM 0,063567 RM
2021-12-27 26.954.938 RM 55.689 RM 0,066308 RM 0,066593 RM
2021-12-26 26.430.944 RM 19.387,10 RM 0,064901 RM 0,066308 RM
2021-12-25 26.179.238 RM 230.669 RM 0,064211 RM 0,064901 RM
2021-12-24 27.117.726 RM 60.654 RM 0,066750 RM 0,064211 RM
2021-12-23 26.322.914 RM 142.273 RM 0,064632 RM 0,066750 RM
2021-12-22 27.126.299 RM 152.984 RM 0,066848 RM 0,064632 RM
2021-12-21 25.341.438 RM 86.842 RM 0,062675 RM 0,066848 RM
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android