🔥 Cấp báo🔥 Báo cáo crypto hàng tháng vào tháng 11 của chúng tôi đã lên sóng! Giá Bitcoin xác lập mức ATH mới và còn nhiều điều thú vị khác! 🔎
spacechain (erc-20)  (SPC)
SpaceChain (ERC-20) (SPC)
$0,04931263 3.3%
0,00000140 BTC 6.7%
0,00003617 ETH 0.7%
329 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$11.042.733
KL giao dịch trong 24 giờ
$122.494
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,04731427 / $0,05274207
Cung lưu thông
223.933.149 / 553.851.073
SPC
USD

SpaceChain (ERC-20) MYR (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Market Cap Volume Mở Đóng
2021-01-20 44.956.874 RM 291.041 RM 0,203327 RM N/A
2021-01-19 44.463.140 RM 353.899 RM 0,170377 RM 0,203327 RM
2021-01-18 42.715.144 RM 822.613 RM 0,196327 RM 0,170377 RM
2021-01-17 43.646.910 RM 1.355.230 RM 0,201015 RM 0,196327 RM
2021-01-16 42.320.798 RM 1.745.854 RM 0,195224 RM 0,201015 RM
2021-01-15 41.229.109 RM 2.827.776 RM 0,192182 RM 0,195224 RM
2021-01-14 26.432.011 RM 793.106 RM 0,128302 RM 0,192182 RM
2021-01-13 20.167.803 RM 101.745 RM 0,097279 RM 0,128302 RM
2021-01-12 20.335.143 RM 980.709 RM 0,102783 RM 0,097279 RM
2021-01-11 23.672.418 RM 94.252 RM 0,120160 RM 0,102783 RM
2021-01-10 23.891.908 RM 131.533 RM 0,121382 RM 0,120160 RM
2021-01-09 23.796.339 RM 295.131 RM 0,120823 RM 0,121382 RM
2021-01-08 23.149.061 RM 216.222 RM 0,119233 RM 0,120823 RM
2021-01-07 23.492.063 RM 442.021 RM 0,122329 RM 0,119233 RM
2021-01-06 20.814.690 RM 216.649 RM 0,104925 RM 0,122329 RM
2021-01-05 19.273.473 RM 144.286 RM 0,096723 RM 0,104925 RM
2021-01-04 21.863.187 RM 339.730 RM 0,113170 RM 0,096723 RM
2021-01-03 15.974.862 RM 24.697 RM 0,082918 RM 0,113170 RM
2021-01-02 15.589.973 RM 14.082,90 RM 0,080772 RM 0,082918 RM
2021-01-01 16.620.469 RM 200.866 RM 0,086658 RM 0,080772 RM
2020-12-31 15.430.756 RM 255.799 RM 0,080020 RM 0,086658 RM
2020-12-30 14.749.966 RM 251.075 RM 0,077453 RM 0,080020 RM
2020-12-29 17.255.460 RM 30.389 RM 0,088916 RM 0,077453 RM
2020-12-28 15.785.762 RM 66.057 RM 0,085895 RM 0,088916 RM
2020-12-27 14.757.879 RM 58.111 RM 0,080064 RM 0,085895 RM
2020-12-26 14.639.007 RM 130.807 RM 0,079803 RM 0,080064 RM
2020-12-25 14.893.684 RM 165.426 RM 0,081246 RM 0,079803 RM
2020-12-24 13.716.282 RM 70.636 RM 0,075104 RM 0,081246 RM
2020-12-23 15.430.986 RM 63.290 RM 0,084567 RM 0,075104 RM
2020-12-22 15.086.355 RM 235.585 RM 0,081683 RM 0,084567 RM
2020-12-21 14.654.984 RM 108.640 RM 0,080380 RM 0,081683 RM
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android