🔥 Cấp báo🔥 Báo cáo crypto hàng tháng vào tháng 11 của chúng tôi đã lên sóng! Giá Bitcoin xác lập mức ATH mới và còn nhiều điều thú vị khác! 🔎
spacechain (erc-20)  (SPC)
SpaceChain (ERC-20) (SPC)
$0,04499173 1.1%
0,00000136 BTC -0.3%
0,00003227 ETH -3.3%
346 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$10.159.436
KL giao dịch trong 24 giờ
$243.418
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,04059302 / $0,04707634
Cung lưu thông
225.806.773 / 555.724.696
SPC
USD

SpaceChain (ERC-20) SAR (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Market Cap Volume Mở Đóng
2021-01-25 35.026.591 SR 698.600 SR 0,156215 SR N/A
2021-01-24 37.491.921 SR 1.398.318 SR 0,170196 SR 0,156215 SR
2021-01-23 35.591.895 SR 1.254.454 SR 0,158216 SR 0,170196 SR
2021-01-22 40.665.342 SR 2.365.025 SR 0,178935 SR 0,158216 SR
2021-01-21 41.570.842 SR 1.017.581 SR 0,190678 SR 0,178935 SR
2021-01-20 41.638.635 SR 269.709 SR 0,188424 SR 0,190678 SR
2021-01-19 41.163.673 SR 327.638 SR 0,157734 SR 0,188424 SR
2021-01-18 39.696.036 SR 764.471 SR 0,182450 SR 0,157734 SR
2021-01-17 40.559.933 SR 1.259.379 SR 0,186798 SR 0,182450 SR
2021-01-16 39.329.468 SR 1.622.453 SR 0,181425 SR 0,186798 SR
2021-01-15 38.302.174 SR 2.627.027 SR 0,178539 SR 0,181425 SR
2021-01-14 24.519.181 SR 735.747 SR 0,119023 SR 0,178539 SR
2021-01-13 18.659.684 SR 94.136 SR 0,090005 SR 0,119023 SR
2021-01-12 18.827.617 SR 908.005 SR 0,095164 SR 0,090005 SR
2021-01-11 22.020.063 SR 87.673 SR 0,111772 SR 0,095164 SR
2021-01-10 22.228.628 SR 122.376 SR 0,112932 SR 0,111772 SR
2021-01-09 22.140.734 SR 274.597 SR 0,112416 SR 0,112932 SR
2021-01-08 21.492.310 SR 200.787 SR 0,110721 SR 0,112416 SR
2021-01-07 21.975.971 SR 413.490 SR 0,114433 SR 0,110721 SR
2021-01-06 19.434.522 SR 202.303 SR 0,097977 SR 0,114433 SR
2021-01-05 18.048.159 SR 135.113 SR 0,090574 SR 0,097977 SR
2021-01-04 20.390.654 SR 316.849 SR 0,105548 SR 0,090574 SR
2021-01-03 14.793.988 SR 22.872 SR 0,076788 SR 0,105548 SR
2021-01-02 14.437.550 SR 13.041,89 SR 0,074802 SR 0,076788 SR
2021-01-01 15.392.085 SR 186.021 SR 0,080253 SR 0,074802 SR
2020-12-31 14.341.311 SR 237.726 SR 0,074367 SR 0,080253 SR
2020-12-30 13.666.655 SR 232.566 SR 0,071744 SR 0,074367 SR
2020-12-29 15.988.416 SR 28.158 SR 0,082387 SR 0,071744 SR
2020-12-28 14.590.896 SR 61.057 SR 0,079393 SR 0,082387 SR
2020-12-27 13.639.373 SR 53.707 SR 0,073996 SR 0,079393 SR
2020-12-26 13.529.511 SR 120.893 SR 0,073755 SR 0,073996 SR
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android