🔥 Cấp báo🔥 Báo cáo crypto hàng tháng vào tháng 11 của chúng tôi đã lên sóng! Giá Bitcoin xác lập mức ATH mới và còn nhiều điều thú vị khác! 🔎
spacechain (erc-20)  (SPC)
SpaceChain (ERC-20) (SPC)
$0,04855643 1.5%
0,00000136 BTC 5.1%
0,00003538 ETH 0.8%
329 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$10.712.760
KL giao dịch trong 24 giờ
$196.808
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,04783299 / $0,05274207
Cung lưu thông
223.961.758 / 553.879.682
SPC
USD

SpaceChain (ERC-20) TWD (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Market Cap Volume Mở Đóng
2021-01-20 310.400.030 NT$ 2.009.346 NT$ 1,40 NT$ N/A
2021-01-19 306.521.341 NT$ 2.439.723 NT$ 1,17 NT$ 1,40 NT$
2021-01-18 296.573.960 NT$ 5.711.455 NT$ 1,36 NT$ 1,17 NT$
2021-01-17 302.736.438 NT$ 9.399.918 NT$ 1,39 NT$ 1,36 NT$
2021-01-16 293.538.481 NT$ 12.109.303 NT$ 1,35 NT$ 1,39 NT$
2021-01-15 285.852.433 NT$ 19.606.427 NT$ 1,33 NT$ 1,35 NT$
2021-01-14 183.197.453 NT$ 5.496.932 NT$ 0,889250 NT$ 1,33 NT$
2021-01-13 139.234.930 NT$ 702.425 NT$ 0,671597 NT$ 0,889250 NT$
2021-01-12 140.697.611 NT$ 6.785.468 NT$ 0,711151 NT$ 0,671597 NT$
2021-01-11 164.515.012 NT$ 655.017 NT$ 0,835068 NT$ 0,711151 NT$
2021-01-10 166.002.101 NT$ 913.897 NT$ 0,843369 NT$ 0,835068 NT$
2021-01-09 165.338.087 NT$ 2.050.583 NT$ 0,839481 NT$ 0,843369 NT$
2021-01-08 160.616.665 NT$ 1.500.155 NT$ 0,827241 NT$ 0,839481 NT$
2021-01-07 164.201.345 NT$ 3.088.540 NT$ 0,854749 NT$ 0,827241 NT$
2021-01-06 144.897.180 NT$ 1.508.157 NT$ 0,730414 NT$ 0,854749 NT$
2021-01-05 135.089.899 NT$ 1.011.315 NT$ 0,677943 NT$ 0,730414 NT$
2021-01-04 152.561.297 NT$ 2.370.638 NT$ 0,789701 NT$ 0,677943 NT$
2021-01-03 110.701.993 NT$ 171.148 NT$ 0,574600 NT$ 0,789701 NT$
2021-01-02 108.034.801 NT$ 97.591 NT$ 0,559734 NT$ 0,574600 NT$
2021-01-01 115.273.961 NT$ 1.393.140 NT$ 0,601029 NT$ 0,559734 NT$
2020-12-31 107.340.651 NT$ 1.779.408 NT$ 0,556644 NT$ 0,601029 NT$
2020-12-30 102.470.114 NT$ 1.744.201 NT$ 0,538062 NT$ 0,556644 NT$
2020-12-29 119.808.685 NT$ 211.002 NT$ 0,617364 NT$ 0,538062 NT$
2020-12-28 108.749.145 NT$ 455.069 NT$ 0,591737 NT$ 0,617364 NT$
2020-12-27 102.209.351 NT$ 402.462 NT$ 0,554504 NT$ 0,591737 NT$
2020-12-26 101.386.078 NT$ 905.938 NT$ 0,552696 NT$ 0,554504 NT$
2020-12-25 103.136.041 NT$ 1.145.530 NT$ 0,562604 NT$ 0,552696 NT$
2020-12-24 95.013.144 NT$ 489.307 NT$ 0,520262 NT$ 0,562604 NT$
2020-12-23 106.946.498 NT$ 438.679 NT$ 0,586156 NT$ 0,520262 NT$
2020-12-22 105.073.816 NT$ 1.640.747 NT$ 0,568884 NT$ 0,586156 NT$
2020-12-21 102.177.753 NT$ 757.459 NT$ 0,560427 NT$ 0,568884 NT$
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android