🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
spacechain (erc-20)  (SPC)
SpaceChain (ERC-20) (SPC)
$0,03517604 -15.8%
0,00000113 BTC -12.7%
0,00002760 ETH -12.3%
347 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$7.995.842
KL giao dịch trong 24 giờ
$182.717
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,03371250 / $0,04228337
Cung lưu thông
227.309.337 / 555.724.696
SPC
USD

SpaceChain (ERC-20) XDR (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Market Cap Volume Mở Đóng
2021-01-28 5.767.871 XDR 92.644 XDR 0,02439654 XDR N/A
2021-01-27 6.505.290 XDR 203.677 XDR 0,02861867 XDR 0,02439654 XDR
2021-01-26 6.222.656 XDR 285.874 XDR 0,02738236 XDR 0,02861867 XDR
2021-01-25 6.474.611 XDR 129.135 XDR 0,02887606 XDR 0,02738236 XDR
2021-01-24 6.930.004 XDR 258.465 XDR 0,03145900 XDR 0,02887606 XDR
2021-01-23 6.578.803 XDR 231.873 XDR 0,02924458 XDR 0,03145900 XDR
2021-01-22 7.517.910 XDR 437.229 XDR 0,03308028 XDR 0,02924458 XDR
2021-01-21 7.689.124 XDR 188.200 XDR 0,03526560 XDR 0,03308028 XDR
2021-01-20 7.708.972 XDR 49.931 XDR 0,03488273 XDR 0,03526560 XDR
2021-01-19 7.618.658 XDR 60.640 XDR 0,02919367 XDR 0,03488273 XDR
2021-01-18 7.356.709 XDR 141.676 XDR 0,03381281 XDR 0,02919367 XDR
2021-01-17 7.517.184 XDR 233.407 XDR 0,03462021 XDR 0,03381281 XDR
2021-01-16 7.276.273 XDR 300.167 XDR 0,03356514 XDR 0,03462021 XDR
2021-01-15 7.080.422 XDR 485.624 XDR 0,03300412 XDR 0,03356514 XDR
2021-01-14 4.522.191 XDR 135.691 XDR 0,02195096 XDR 0,03300412 XDR
2021-01-13 3.449.177 XDR 17.400,79 XDR 0,01663709 XDR 0,02195096 XDR
2021-01-12 3.479.008 XDR 167.783 XDR 0,01758452 XDR 0,01663709 XDR
2021-01-11 4.066.120 XDR 16.189,28 XDR 0,02063937 XDR 0,01758452 XDR
2021-01-10 4.103.821 XDR 22.593 XDR 0,02084936 XDR 0,02063937 XDR
2021-01-09 4.077.061 XDR 50.565 XDR 0,02070070 XDR 0,02084936 XDR
2021-01-08 3.961.945 XDR 37.006 XDR 0,02040665 XDR 0,02070070 XDR
2021-01-07 4.039.510 XDR 76.007 XDR 0,02103469 XDR 0,02040665 XDR
2021-01-06 3.592.836 XDR 37.396 XDR 0,01811117 XDR 0,02103469 XDR
2021-01-05 3.338.551 XDR 24.993 XDR 0,01675439 XDR 0,01811117 XDR
2021-01-04 3.783.166 XDR 58.786 XDR 0,01958276 XDR 0,01675439 XDR
2021-01-03 2.745.152 XDR 4.244,06 XDR 0,01424875 XDR 0,01958276 XDR
2021-01-02 2.679.012 XDR 2.420,03 XDR 0,01388010 XDR 0,01424875 XDR
2021-01-01 2.845.036 XDR 34.384 XDR 0,01483380 XDR 0,01388010 XDR
2020-12-31 2.653.949 XDR 43.995 XDR 0,01376277 XDR 0,01483380 XDR
2020-12-30 2.528.076 XDR 43.033 XDR 0,01327510 XDR 0,01376277 XDR
2020-12-29 2.958.056 XDR 5.209,59 XDR 0,01524256 XDR 0,01327510 XDR
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android