Chúng tôi đã đăng tải CoinGecko Q3 2020 Crypto Report! Yield Farming, NFT và còn nhiều điều thú vị khác 🔥 hiện đã lên sóng🔥
spacechain  (SPC)
SpaceChain (SPC)
$0,00540690 ?
Cập nhật lần cuối: 2020-10-19 10:50:03 UTC (khoảng 19 giờ trước)
185 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$1.150.172
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
212.722.931 / 1.000.000.000
SPC
USD

SpaceChain SAR (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Market Cap Volume Mở Đóng
2020-10-20 4.287.545 SR 3,24 SR 0,02027993 SR N/A
2020-10-17 4.287.545 SR 4,23 SR 0,02015554 SR 0,02027993 SR
2020-10-16 4.287.545 SR 4,23 SR 0,02015554 SR 0,02015554 SR
2020-10-14 5.208.257 SR 80,70 SR 0,02305671 SR 0,02015554 SR
2020-10-13 5.208.257 SR 80,70 SR 0,02305671 SR 0,02305671 SR
2020-10-12 5.186.037 SR 0,244838 SR 0,02448376 SR 0,02305671 SR
2020-10-11 4.867.216 SR 0,244398 SR 0,02443983 SR 0,02448376 SR
2020-10-10 4.730.122 SR 755,73 SR 0,02232672 SR 0,02443983 SR
2020-10-09 4.381.555 SR 5.965,73 SR 0,02181814 SR 0,02232672 SR
2020-10-08 4.659.033 SR 659,61 SR 0,01319213 SR 0,02181814 SR
2020-10-07 4.680.952 SR 0,219019 SR 0,02190188 SR 0,01319213 SR
2020-10-06 4.680.952 SR 22,22 SR 0,02200493 SR 0,02190188 SR
2020-10-05 3.801.165 SR 576,65 SR 0,02176871 SR 0,02200493 SR
2020-10-04 3.801.165 SR 576,65 SR 0,02176871 SR 0,02176871 SR
2020-10-03 4.604.558 SR 693,29 SR 0,02165871 SR 0,02176871 SR
2020-10-02 4.596.386 SR 2.043,72 SR 0,02187034 SR 0,02165871 SR
2020-10-01 3.919.865 SR 2,49 SR 0,01775381 SR 0,02187034 SR
2020-09-30 3.978.209 SR 8,98 SR 0,01870107 SR 0,01775381 SR
2020-09-29 4.076.014 SR 4,60 SR 0,01917356 SR 0,01870107 SR
2020-09-28 3.756.038 SR 2.355,08 SR 0,01770433 SR 0,01917356 SR
2020-09-27 3.684.204 SR 1.389,23 SR 0,01731966 SR 0,01770433 SR
2020-09-26 4.731.194 SR 443,27 SR 0,02223164 SR 0,01731966 SR
2020-09-25 4.756.258 SR 152,65 SR 0,02235569 SR 0,02223164 SR
2020-09-24 3.596.427 SR 10.217,30 SR 0,01688675 SR 0,02235569 SR
2020-09-23 3.269.989 SR 29.676 SR 0,01777589 SR 0,01688675 SR
2020-09-22 4.560.197 SR 0,214751 SR 0,02147515 SR 0,01777589 SR
2020-09-21 4.709.306 SR 4,87 SR 0,02212184 SR 0,02147515 SR
2020-09-20 4.950.827 SR 19.812,62 SR 0,02327991 SR 0,02212184 SR
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android