Tiền ảo: 4986
Sàn giao dịch: 346
Giá trị vốn hóa thị trường: 288.206.827.238 $ 0,54%
Lưu lượng 24 giờ: 52.756.201.530 $
Ưu thế:
BTC 57,0%
ETH 9,88%
XRP 6,33%
staramba.token  (STT)
STARAMBA.Token (STT)
$0,07356007 ?
Cập nhật lần cuối: 2019-06-20 00:00:05 UTC (khoảng 9 giờ trước)
4 people like this
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Nguồn cung khả dụng
? / 1.200.000.000
STT
USD

Sàn giao dịch STARAMBA.Token

* By default, pairs are displayed according to "Trust Score". Read the methodology or give us your feedback.
# Sàn giao dịch Cặp Giá Spread +2% Depth -2% Depth Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Trust Score
N/A