Subscribe To Our Daily Newsletter
Keep Up To Date With The Latest Crypto News
starta  (STA)
Starta (STA)
239 người thích điều này

Starta BHD (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-05-22 0,067900 BD N/A
2020-05-21 0,067900 BD 0,067900 BD
2020-05-08 0,067062 BD 0,067900 BD
2020-05-07 0,066343 BD 0,067062 BD
2020-04-30 0,330156 BD 0,066343 BD
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android