starta  (STA)
Starta (STA)
239 người thích điều này

Starta BRL (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-05-22 1,04 R$ N/A
2020-05-21 1,04 R$ 1,04 R$
2020-05-08 1,03 R$ 1,04 R$
2020-05-07 1,00 R$ 1,03 R$
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android