starta  (STA)
Starta (STA)
239 người thích điều này

Starta EOS (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-05-22 0,06791572 EOS N/A
2020-05-21 0,06791572 EOS 0,06791572 EOS
2020-05-08 0,06570639 EOS 0,06791572 EOS
2020-05-07 0,06478469 EOS 0,06570639 EOS
2020-04-30 0,29080260 EOS 0,06478469 EOS
2020-04-26 0,06344870 EOS 0,29080260 EOS
2020-04-23 0,06674343 EOS 0,06344870 EOS
2020-04-22 0,06572081 EOS 0,06674343 EOS
2020-04-19 0,45078681 EOS 0,06572081 EOS
2020-03-08 0,05440242 EOS 0,45078681 EOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android