starta  (STA)
Starta (STA)
239 người thích điều này

Starta LTC (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-05-22 0,00393731 LTC N/A
2020-05-21 0,00393731 LTC 0,00393731 LTC
2020-05-08 0,00386602 LTC 0,00393731 LTC
2020-05-07 0,00385535 LTC 0,00386602 LTC
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android