Subscribe To Our Daily Newsletter
Keep Up To Date With The Latest Crypto News
starta  (STA)
Starta (STA)
239 người thích điều này

Starta NZD (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-05-22 0,294730 NZ$ N/A
2020-05-21 0,294730 NZ$ 0,294730 NZ$
2020-05-08 0,291769 NZ$ 0,294730 NZ$
2020-05-07 0,292386 NZ$ 0,291769 NZ$
2020-04-30 1,42 NZ$ 0,292386 NZ$
2020-04-26 0,289419 NZ$ 1,42 NZ$
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android