starta  (STA)
Starta (STA)
239 người thích điều này

Starta PHP (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-05-22 9,13 ₱ N/A
2020-05-21 9,13 ₱ 9,13 ₱
2020-05-08 8,95 ₱ 9,13 ₱
2020-05-07 8,90 ₱ 8,95 ₱
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android