starta  (STA)
Starta (STA)
239 người thích điều này

Starta THB (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-05-22 5,74 ฿ N/A
2020-05-21 5,74 ฿ 5,74 ฿
2020-05-08 5,74 ฿ 5,74 ฿
2020-05-07 5,70 ฿ 5,74 ฿
2020-04-30 28,29 ฿ 5,70 ฿
2020-04-26 5,65 ฿ 28,29 ฿
2020-04-23 5,46 ฿ 5,65 ฿
2020-04-22 5,38 ฿ 5,46 ฿
2020-04-19 40,11 ฿ 5,38 ฿
2020-03-08 6,47 ฿ 40,11 ฿
2020-02-16 7,79 ฿ 6,47 ฿
2020-02-15 8,08 ฿ 7,79 ฿
2020-02-13 11,61 ฿ 8,08 ฿
2020-02-12 11,63 ฿ 11,61 ฿
2020-02-06 8,98 ฿ 11,63 ฿
2020-02-05 8,79 ฿ 8,98 ฿
2020-01-18 4,53 ฿ 8,79 ฿
2020-01-17 4,54 ฿ 4,53 ฿
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android