starta  (STA)
Starta (STA)
239 người thích điều này

Starta TWD (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-05-22 5,39 NT$ N/A
2020-05-21 5,39 NT$ 5,39 NT$
2020-05-08 5,30 NT$ 5,39 NT$
2020-05-07 5,27 NT$ 5,30 NT$
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android