starta  (STA)
Starta (STA)
239 người thích điều này

Starta USD (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-05-22 0,179923 $ N/A
2020-05-21 0,179923 $ 0,179923 $
2020-05-08 0,177337 $ 0,179923 $
2020-05-07 0,175620 $ 0,177337 $
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android