🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
stasis euro  (EURS)
STASIS EURO (EURS)
$1,27 4.5%
0,00002498 BTC -1.4%
0,00030739 ETH -5.9%
979 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$40.285.597
KL giao dịch trong 24 giờ
$828.062
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$1,21 / $1,28
Cung lưu thông
31.979.207 / 31.979.207
EURS
USD

STASIS EURO INR (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-05-14 2.877.931.577 ₹ 115.534.982 ₹ 90,23 ₹ N/A
2021-05-13 2.841.126.593 ₹ 41.188.367 ₹ 86,75 ₹ 90,23 ₹
2021-05-12 2.934.255.601 ₹ 27.086.954 ₹ 92,05 ₹ 86,75 ₹
2021-05-11 2.866.246.623 ₹ 24.464.348 ₹ 89,61 ₹ 92,05 ₹
2021-05-10 2.915.598.354 ₹ 47.499.187 ₹ 91,10 ₹ 89,61 ₹
2021-05-09 2.878.509.528 ₹ 2.683.857 ₹ 89,93 ₹ 91,10 ₹
2021-05-08 2.951.979.881 ₹ 159.545.385 ₹ 92,33 ₹ 89,93 ₹
2021-05-07 2.977.024.901 ₹ 197.603.259 ₹ 92,97 ₹ 92,33 ₹
2021-05-06 2.972.557.558 ₹ 327.193.705 ₹ 92,99 ₹ 92,97 ₹
2021-05-05 2.904.039.848 ₹ 348.176.104 ₹ 90,54 ₹ 92,99 ₹
2021-05-04 3.096.722.225 ₹ 443.760.921 ₹ 81,18 ₹ 90,54 ₹
2021-05-03 2.917.115.814 ₹ 144.639.106 ₹ 91,18 ₹ 81,18 ₹
2021-05-02 3.039.545.298 ₹ 244.450.491 ₹ 95,02 ₹ 91,18 ₹
2021-05-01 2.975.387.531 ₹ 252.607.812 ₹ 93,10 ₹ 95,02 ₹
2021-04-30 3.047.671.407 ₹ 412.769.622 ₹ 95,00 ₹ 93,10 ₹
2021-04-29 2.999.500.942 ₹ 89.869.086 ₹ 93,85 ₹ 95,00 ₹
2021-04-28 2.954.724.065 ₹ 188.202.173 ₹ 92,40 ₹ 93,85 ₹
2021-04-27 2.934.995.639 ₹ 284.578.173 ₹ 91,83 ₹ 92,40 ₹
2021-04-26 2.971.092.735 ₹ 49.554.613 ₹ 93,16 ₹ 91,83 ₹
2021-04-25 2.989.404.331 ₹ 114.936.879 ₹ 96,10 ₹ 93,16 ₹
2021-04-24 2.935.642.151 ₹ 198.150.502 ₹ 91,95 ₹ 96,10 ₹
2021-04-23 2.895.841.514 ₹ 88.313.455 ₹ 90,63 ₹ 91,95 ₹
2021-04-22 2.813.771.431 ₹ 64.064.203 ₹ 87,93 ₹ 90,63 ₹
2021-04-21 2.970.608.422 ₹ 7.400.456 ₹ 92,78 ₹ 87,93 ₹
2021-04-20 2.901.488.515 ₹ 32.939.337 ₹ 90,73 ₹ 92,78 ₹
2021-04-19 2.903.490.601 ₹ 8.835.303 ₹ 88,74 ₹ 90,73 ₹
2021-04-18 2.877.993.682 ₹ 39.075.167 ₹ 89,96 ₹ 88,74 ₹
2021-04-17 2.725.999.447 ₹ 939.279 ₹ 85,20 ₹ 89,96 ₹
2021-04-16 2.822.479.193 ₹ 13.952.188 ₹ 88,71 ₹ 85,20 ₹
2021-04-15 2.948.243.142 ₹ 28.290.308 ₹ 92,01 ₹ 88,71 ₹
2021-04-14 2.859.939.531 ₹ 88.838.205 ₹ 89,81 ₹ 92,01 ₹
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android