Tìm kiếm
Tiền ảo: 4371
Sàn giao dịch: 307
Giá trị vốn hóa thị trường: 181.487.297.797 $ 0,47%
Lưu lượng 24 giờ: 33.756.378.824 $
Ưu thế:
BTC 51,6%
ETH 10,1%
XRP 7,63%
status  (SNT)
Status (SNT)
$0,02659145 -0,15%
0,00015333 ETH -0,93%
Giá trị vốn hóa thị trường
$93.826.854
KL giao dịch trong 24 giờ
$17.944.073
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,02650219 / $0,02701480
Nguồn cung khả dụng
3.527.483.788 / 6.804.870.174
SNT
USD

Sàn giao dịch Status

# Sàn giao dịch Cặp Giá Spread Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối
1
ZB ZB
0 $
0,026423 USDT
0.0%
6.257.166 $
235990124,600 SNT
34,85% Gần đây
2
0 $
0,0001532 ETH
-
3.859.966 $
145197640,189 SNT
21,51% Gần đây
3
0 $
0,00000499 BTC
-
1.687.124 $
63713141,852 SNT
9,40% Gần đây
4
0 $
0,000005 BTC
-
1.599.241 $
60277683,847 SNT
8,91% Gần đây
5
0 $
0,1815 CNZ
3.68%
618.942 $
23447819,753 SNT
3,45% Gần đây
6
0 $
0,0264 USDT
1.5%
584.670 $
22082250,893 SNT
3,26% Gần đây
7
0 $
0,026401 USDT
15.93%
390.721 $
14757181,870 SNT
2,18% Gần đây
8
0 $
0,026401 USDT
2.98%
378.116 $
14276706,084 SNT
2,11% Gần đây
9
0 $
0,00000498 BTC
0.6%
281.916 $
10668500,000 SNT
1,57% Gần đây
10
0 $
0,000005 BTC
0.6%
274.494 $
10345819,060 SNT
1,53% Gần đây
11
0 $
0,00000496 BTC
4.53%
274.855 $
10426793,000 SNT
1,53% Gần đây
12
0 $
31 KRW
3.23%
253.903 $
9309072,395 SNT
1,41% Gần đây
13
0 $
33,8 KRW
1.17%
205.845 $
6921875,450 SNT
1,15% Gần đây
14
0 $
30,7 KRW
-
178.101 $
6593664,406 SNT
0,99% Gần đây
15
0 $
0,00000498 BTC
0.4%
142.139 $
5381331,406 SNT
0,79% Gần đây
16
0 $
0,026241 USDT
1.78%
140.485 $
5336105,000 SNT
0,78% Gần đây
17
0 $
0,00017814 ETH
53.07%
101.460 $
3284453,091 SNT
0,57% Gần đây
18
0 $
0,0264 USDT
0.38%
99.156 $
3745164,530 SNT
0,55% Gần đây
19
0 $
0,00014912 ETH
4.88%
96.596 $
3736161,000 SNT
0,54% Gần đây
20
0 $
0,00000498 BTC
0.6%
79.721 $
3018199,200 SNT
0,44% Gần đây
21
0 $
0,026431 USDT
0.24%
79.269 $
2990587,187 SNT
0,44% Gần đây
22
0 $
30,6 KRW
12.35%
77.960 $
2895693,824 SNT
0,43% Gần đây
23
0 $
0,00000499 BTC
4.31%
64.982 $
2454566,572 SNT
0,36% Gần đây
24
0 $
0,00000499 BTC
-
63.522 $
2400105,000 SNT
0,35% Gần đây
25
0 $
0,00015287 ETH
-
57.806 $
2181601,000 SNT
0,32% Gần đây
26
ZB ZB
0 $
0,1814 QC
0.44%
46.399 $
1760235,300 SNT
0,26% Gần đây
27
0 $
0,00015313 ETH
0.85%
45.975 $
1731392,000 SNT
0,26% Gần đây
28
0 $
0,00015307 ETH
0.61%
38.995 $
1469097,000 SNT
0,22% Gần đây
29
0 $
0,026394 USDT
0.66%
37.712 $
1424200,848 SNT
0,21% Gần đây
30
0 $
0,02631 USDT
1.09%
25.105 $
950842,291 SNT
0,14% Gần đây
31
0 $
0,00000498 BTC
0.2%
22.360 $
846293,838 SNT
0,12% Gần đây
32
EXX EXX
0 $
0,000005 BTC
33.33%
21.607 $
814773,550 SNT
0,12% Gần đây
33
0 $
0,00015313 ETH
0.39%
13.971 $
526373,062 SNT
0,08% Gần đây
34
0 $
0,89 THB
7.87%
13.451 $
481000,783 SNT
0,08% Gần đây
35
0 $
620 VND
1.59%
9.600 $
359516,061 SNT
0,05% Gần đây
36
0 $
0,00000502 BTC
-
8.797 $
330295,626 SNT
0,05% khoảng 2 giờ trước
37
0 $
0,00000502 BTC
0.8%
8.794 $
330295,626 SNT
0,05% Gần đây
38
0 $
378 IDR
2.34%
7.556 $
280925,600 SNT
0,04% Gần đây
39
0 $
30,5 KRW
0.65%
5.499 $
204913,072 SNT
0,03% khoảng 3 giờ trước
40
0 $
0,00000494 BTC
-16.4%
5.412 $
206565,367 SNT
0,03% Gần đây
41
0 $
0,00015271 ETH
-
4.684 $
176921,834 SNT
0,03% Gần đây
42
0 $
0,00000499 BTC
1.78%
3.542 $
133847,416 SNT
0,02% Gần đây
43
0 $
0,00000499 BTC
0.4%
3.435 $
129790,000 SNT
0,02% Gần đây
44
0 $
0,000005 BTC
-
2.445 $
92175,964 SNT
0,01% Gần đây
45
0 $
0,00000502 BTC
79.67%
2.203 $
82707,001 SNT
0,01% Gần đây
46
0 $
0,000153 ETH
0.65%
1.810 $
68226,560 SNT
0,01% Gần đây
47
0 $
0,00015271 ETH
0.92%
1.741 $
65785,127 SNT
0,01% Gần đây
48
0 $
0,00000502 BTC
-
1.392 $
52267,000 SNT
0,01% Gần đây
49
0 $
0,000005 BTC
0.2%
839 $
31627,000 SNT
0,00% Gần đây
50
0 $
0,00000498 BTC
0.6%
830 $
31428,697 SNT
0,00% Gần đây
51
0 $
0,0001499 ETH
2.58%
738 $
28432,201 SNT
0,00% khoảng 1 giờ trước
52
0 $
0,00000498 BTC
3.92%
592 $
22423,250 SNT
0,00% Gần đây
53
0 $
0,00015313 ETH
-
552 $
20809,000 SNT
0,00% Gần đây
54
0 $
0,0373195681322985 BNT
-
446 $
16932,346 SNT
0,00% Gần đây
55
0 $
0,000004978 BTC
0.57%
388 $
14706,000 SNT
0,00% Gần đây
56
0 $
0,00015265 ETH
0.66%
313 $
11804,505 SNT
0,00% Gần đây
57
0 $
0,00000494 BTC
1.98%
284 $
10798,873 SNT
0,00% Gần đây
58
0 $
0,000005 BTC
-
256 $
9658,055 SNT
0,00% Gần đây
59
0 $
0,0000049 BTC
5.05%
145 $
5565,224 SNT
0,00% Gần đây
60
0 $
0,00015352 ETH
0.9%
118 $
4436,263 SNT
0,00% Gần đây
61
0 $
0,00015313 ETH
0.39%
77 $
2907,000 SNT
0,00% Gần đây
62
0 $
0,000154088 ETH
1.49%
30 $
1105,000 SNT
0,00% Gần đây
63
0 $
0,0265 USDT
-
25 $
924,825 SNT
0,00% Gần đây
64
0 $
0,026495 USD
5.66%
21 $
808,580 SNT
0,00% Gần đây
65
0 $
1,79 INR
0.56%
18 $
690,000 SNT
0,00% Gần đây
66
0 $
0,2999 TIOX
-
16 $
686,000 SNT
0,00% Gần đây
67
0 $
0,0263134 USD
0.8%
0 $
4,000 SNT
0,00% Gần đây
68
0 $
0,00017913 ETH
3.25%
0 $
1,100 SNT
0,00% Gần đây
69
0 $
0,0262 USDT
2.25%
0 $
0,000 SNT
0,00% Gần đây
70
0 $
0,0000054 BTC
36.99%
0 $
0,000 SNT
0,00% Gần đây
71
0 $
0,00018 ETH
49.19%
0 $
0,000 SNT
0,00% Gần đây
72
0 $
0,01400001 WAVES
NaN%
0 $
0,000 SNT
0,00% Gần đây
73
0 $
0,00000596 BTC
-
0 $
0,000 SNT
0,00% Gần đây
74
0 $
0,00000593 BTC
4.88%
0 $
0,000 SNT
0,00% Gần đây
75
0 $
0,00000515 BTC
1.98%
0 $
0,000 SNT
0,00% Gần đây
76
JEX JEX
0 $
0,026664 USDT
-
87.212 $
3263151,350 SNT
1 ngày trước
77
0 $
0,00015986 ETH
-
48.106 $
1817215,063 SNT
3 ngày trước
78
0 $
0,00000534 BTC
-
11.446 $
411985,019 SNT
3 ngày trước
79
0 $
0,02683655 USDT
1.27%
3.859 $
143263,254 SNT
khoảng 7 giờ trước
80
ZB ZB
0 $
0,0000049299 BTC
2.37%
3.299 $
125986,900 SNT
khoảng 4 giờ trước
81
0 $
30,7 KRW
5.79%
2.103 $
77853,279 SNT
khoảng 6 giờ trước
82
0 $
0,000153 ETH
-
1.748 $
65785,127 SNT
khoảng 6 giờ trước
83
0 $
0,00000496 BTC
1.39%
1.341 $
50888,000 SNT
khoảng 5 giờ trước
84
0 $
0,00015067814635 ETH
2.38%
781 $
29506,938 SNT
khoảng 9 giờ trước
85
0 $
0,0001521927392915 ETH
-
444 $
16840,438 SNT
khoảng 5 giờ trước
86
0 $
0,0001532399497872 ETH
-
107 $
4000,000 SNT
khoảng 6 giờ trước
87
0 $
0,00011884 ETH
28.56%
4 $
200,684 SNT
khoảng 6 giờ trước
88
0 $
0,000151 ETH
-
3 $
99,900 SNT
khoảng 10 giờ trước
89
0 $
0,00015703 WETH
-
1 $
50,000 SNT
2 ngày trước
90
0 $
0,000005 BTC
-
0 $
0,000 SNT
5 ngày trước
91
0 $
31 KRW
-
0 $
0,000 SNT
3 ngày trước
92
0 $
0,000002 BTC
94.57%
1 $
75,676 SNT
khoảng 18 giờ trước
Show More
Anomaly BTC/USD Stale