Tiền ảo: 5702
Sàn giao dịch: 372
Giá trị vốn hóa thị trường: 271.699.058.935 $ 2,3%
Lưu lượng 24 giờ: 49.020.320.723 $
Ưu thế:
BTC 67,5%
ETH 8,44%
XRP 4,79%
steem  (STEEM)
Steem (STEEM)
$0,161842 4,0%
0,00001584 BTC 3,9%
7.337 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$52.499.275
KL giao dịch trong 24 giờ
$600.343
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,152761 / $0,162900
Circulating Supply
324.344.715 / ∞
STEEM
USD

Steem (Nhà phát triển)

1789
Sao
249
Người xem
710
Bản cập nhật
64
Người đóng góp
1181
Yêu cầu kéo đã kết hợp
0 / 0
Vấn đề đã đóng / Tổng số vấn đề
502
Sao
100
Người xem
407
Bản cập nhật
74
Người đóng góp
1247
Yêu cầu kéo đã kết hợp
0 / 0
Vấn đề đã đóng / Tổng số vấn đề
68
Sao
34
Người xem
39
Bản cập nhật
5
Người đóng góp
85
Yêu cầu kéo đã kết hợp
0 / 0
Vấn đề đã đóng / Tổng số vấn đề