Tiền ảo: 4388
Sàn giao dịch: 314
Giá trị vốn hóa thị trường: 184.881.594.731 $ 3,1%
Lưu lượng 24 giờ: 42.293.884.155 $
Ưu thế:
BTC 52,9%
ETH 9,98%
XRP 7,40%
steem  (STEEM)
Steem (STEEM)
$0,408353 -2,1%
0,00007372 BTC -6,4%
Giá trị vốn hóa thị trường
$125.748.029
KL giao dịch trong 24 giờ
$1.384.454
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,408945 / $0,420200
Nguồn cung khả dụng
306.774.815 / ∞
STEEM
USD

Steem (Nhà phát triển)

1729
Sao
256
Người xem
698
Bản cập nhật
60
Người đóng góp
1044
Yêu cầu kéo đã kết hợp
0 / 0
Vấn đề đã đóng / Tổng số vấn đề
483
Sao
100
Người xem
397
Bản cập nhật
72
Người đóng góp
1142
Yêu cầu kéo đã kết hợp
0 / 0
Vấn đề đã đóng / Tổng số vấn đề
63
Sao
33
Người xem
34
Bản cập nhật
5
Người đóng góp
73
Yêu cầu kéo đã kết hợp
0 / 0
Vấn đề đã đóng / Tổng số vấn đề