steem  (STEEM)
Steem (STEEM)
$0,208410 0.2%
0,00001777 BTC -3.1%
8.733 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$75.180.363
KL giao dịch trong 24 giờ
$2.354.838
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,206649 / $0,209890
Cung lưu thông
360.364.457 / ∞
STEEM
USD

Steem THB (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-08-06 6,49 ฿ N/A
2020-08-05 6,46 ฿ 6,49 ฿
2020-08-04 6,48 ฿ 6,46 ฿
2020-08-03 6,38 ฿ 6,48 ฿
2020-08-02 6,73 ฿ 6,38 ฿
2020-08-01 6,61 ฿ 6,73 ฿
2020-07-31 6,71 ฿ 6,61 ฿
2020-07-30 6,60 ฿ 6,71 ฿
2020-07-29 6,48 ฿ 6,60 ฿
2020-07-28 6,38 ฿ 6,48 ฿
2020-07-27 6,53 ฿ 6,38 ฿
2020-07-26 6,67 ฿ 6,53 ฿
2020-07-25 6,62 ฿ 6,67 ฿
2020-07-24 6,77 ฿ 6,62 ฿
2020-07-23 6,96 ฿ 6,77 ฿
2020-07-22 6,94 ฿ 6,96 ฿
2020-07-21 6,57 ฿ 6,94 ฿
2020-07-20 6,55 ฿ 6,57 ฿
2020-07-19 6,52 ฿ 6,55 ฿
2020-07-18 6,42 ฿ 6,52 ฿
2020-07-17 6,42 ฿ 6,42 ฿
2020-07-16 6,44 ฿ 6,42 ฿
2020-07-15 6,52 ฿ 6,44 ฿
2020-07-14 6,53 ฿ 6,52 ฿
2020-07-13 6,55 ฿ 6,53 ฿
2020-07-12 6,64 ฿ 6,55 ฿
2020-07-11 6,64 ฿ 6,64 ฿
2020-07-10 6,65 ฿ 6,64 ฿
2020-07-09 6,71 ฿ 6,65 ฿
2020-07-08 6,40 ฿ 6,71 ฿
2020-07-07 6,33 ฿ 6,40 ฿
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android