Tiền ảo: 5700
Sàn giao dịch: 372
Giá trị vốn hóa thị trường: 266.091.420.036 $ -0,70%
Lưu lượng 24 giờ: 40.727.557.988 $
Ưu thế:
BTC 68,9%
ETH 8,01%
XRP 4,22%
steem  (STEEM)
Steem (STEEM)
$0,155988 -1,9%
0,00001526 BTC -0,81%
7.334 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$50.593.837
KL giao dịch trong 24 giờ
$330.778
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,153702 / $0,159518
Circulating Supply
324.344.715 / ∞
STEEM
USD

Sàn giao dịch Steem

* Theo mặc định, các cặp được hiển thi theo "Điểm tin cậy". Đọc phương pháp luận hoặc cung cấp cho chúng tôi phản hồi của bạn.
# Sàn giao dịch Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Trust Score
1
0 $
0,00001522 BTC
0.39% 34.892 $ 14.686 $
68.446 $
440056,834 STEEM
20,70% Gần đây
2
0 $
185 KRW
1.61% 2.853 $ 5.808 $
111.334 $
715087,331 STEEM
33,66% Gần đây
3
0 $
0,00001532 BTC
0.72% 6.805 $ 7.629 $
15.331 $
97872,588 STEEM
4,63% Gần đây
4
0 $
0,00001532 BTC
0.72% 6.805 $ 7.627 $
15.317 $
97872,588 STEEM
4,63% Gần đây
5
0 $
0,00001523 BTC
0.52% 3.687 $ 1.973 $
2.047 $
13141,080 STEEM
0,62% Gần đây
6
0 $
0,00773 BNB
1.54% 136 $ 4.455 $
1.431 $
9172,275 STEEM
0,43% Gần đây
7
0 $
0,000791 ETH
1.13% 458 $ 2.417 $
8.762 $
55943,717 STEEM
2,65% Gần đây
8
0 $
0,00001527 BTC
0.61% 7.833 $ 16.370 $
85 $
541,590 STEEM
0,03% Gần đây
9
0 $
0,1562 USDT
0.3% 8.644 $ 13.944 $
90 $
572,906 STEEM
0,03% Gần đây
10
0 $
0,000015329 BTC
1.86% 4.977 $ 11.838 $
57.576 $
367342,400 STEEM
17,41% Gần đây
11
0 $
0,00001524 BTC
0.98% 469 $ 6.292 $
12.821 $
82349,724 STEEM
3,88% Gần đây
12
0 $
0,00001524 BTC
0.98% 469 $ 6.281 $
3 $
16,244 STEEM
0,00% Gần đây
13
0 $
0,1564 USDT
1.21% 41 $ 4.463 $
17.358 $
110904,105 STEEM
5,25% Gần đây
14
0 $
0,1564 USDT
1.21% 41 $ 5.263 $
95 $
606,000 STEEM
0,03% Gần đây
15
0 $
0,000799 ETH
4.28% 0 $ 0 $
4.306 $
27235,042 STEEM
1,30% Gần đây
16
0 $
0,000799 ETH
4.28% 0 $ 0 $
4 $
25,932 STEEM
0,00% Gần đây
17
0 $
184 KRW
6.28% 0 $ 0 $
9.996 $
64527,135 STEEM
3,02% Gần đây
18
0 $
0,1556 USDT
14.99% 0 $ 0 $
5.665 $
36380,677 STEEM
1,71% Gần đây
19
0 $
0,0000152 BTC
5.13% 0 $ 0 $
615 $
3958,010 STEEM
0,19% Gần đây
20
0 $
0,000799 ETH
0.57% 1.778 $ 4.223 $
36 $
226,703 STEEM
0,01% Gần đây -
21
0 $
185 KRW
2.63% 0 $ 354 $
703 $
4506,172 STEEM
khoảng 12 giờ trước
22
0 $
0,000019 BTC
- - -
78 $
396,000 STEEM
khoảng 23 giờ trước -
23
0 $
0,00001522 BTC
- - -
0 $
0,000 STEEM
khoảng 4 giờ trước -
Show More
Anomaly BTC/USD Stale