👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
stellar  (XLM)
Stellar (XLM)
$0,05663579 -2,3%
0,00000677 BTC -0,71%
18.410 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$1.135.761.551
KL giao dịch trong 24 giờ
$263.585.988
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,05613365 / $0,05818823
Cung lưu thông
20.058.701.947 / 50.000.000.000
XLM
USD

Stellar (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-01-25 17,52 Ft N/A
2020-01-24 17,81 Ft 17,52 Ft
2020-01-23 18,60 Ft 17,81 Ft
2020-01-22 18,92 Ft 18,60 Ft
2020-01-21 18,88 Ft 18,92 Ft
2020-01-20 18,23 Ft 18,88 Ft
2020-01-19 18,58 Ft 18,23 Ft
2020-01-18 18,41 Ft 18,58 Ft
2020-01-17 16,11 Ft 18,41 Ft
2020-01-16 16,30 Ft 16,11 Ft
2020-01-15 15,76 Ft 16,30 Ft
2020-01-14 14,38 Ft 15,76 Ft
2020-01-13 14,68 Ft 14,38 Ft
2020-01-12 14,49 Ft 14,68 Ft
2020-01-11 14,44 Ft 14,49 Ft
2020-01-10 14,12 Ft 14,44 Ft
2020-01-09 14,11 Ft 14,12 Ft
2020-01-08 14,45 Ft 14,11 Ft
2020-01-07 14,74 Ft 14,45 Ft
2020-01-06 13,40 Ft 14,74 Ft
2020-01-05 13,51 Ft 13,40 Ft
2020-01-04 13,48 Ft 13,51 Ft
2020-01-03 12,88 Ft 13,48 Ft
2020-01-02 13,37 Ft 12,88 Ft
2020-01-01 13,30 Ft 13,37 Ft
2019-12-31 13,47 Ft 13,30 Ft
2019-12-30 13,72 Ft 13,47 Ft
2019-12-29 13,58 Ft 13,72 Ft
2019-12-28 13,55 Ft 13,58 Ft
2019-12-27 13,37 Ft 13,55 Ft
2019-12-26 13,29 Ft 13,37 Ft
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android