Tiền ảo: 6246
Sàn giao dịch: 398
Giá trị vốn hóa thị trường: 204.106.428.265 $ 2,5%
Lưu lượng 24 giờ: 40.140.675.442 $
Ưu thế:
BTC 66,9%
ETH 7,93%
XRP 4,78%
stellar  (XLM)
Stellar (XLM)
$0,05555737 1,1%
0,00000735 BTC -1,3%
17.812 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$1.123.606.943
KL giao dịch trong 24 giờ
$140.008.277
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,05471271 / $0,05574564
Cung lưu thông
20.245.338.526 / 50.000.000.000
XLM
USD

Stellar (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2019-12-07 777,20 Rp N/A
2019-12-06 778,42 Rp 777,20 Rp
2019-12-05 770,93 Rp 778,42 Rp
2019-12-04 786,35 Rp 770,93 Rp
2019-12-03 790,74 Rp 786,35 Rp
2019-12-02 807,53 Rp 790,74 Rp
2019-12-01 810,75 Rp 807,53 Rp
2019-11-30 832,32 Rp 810,75 Rp
2019-11-29 818,88 Rp 832,32 Rp
2019-11-28 826,98 Rp 818,88 Rp
2019-11-27 813,09 Rp 826,98 Rp
2019-11-26 808,98 Rp 813,09 Rp
2019-11-25 788,32 Rp 808,98 Rp
2019-11-24 860,66 Rp 788,32 Rp
2019-11-23 842,99 Rp 860,66 Rp
2019-11-22 856,62 Rp 842,99 Rp
2019-11-21 899,24 Rp 856,62 Rp
2019-11-20 920,90 Rp 899,24 Rp
2019-11-19 945,81 Rp 920,90 Rp
2019-11-18 1.010,43 Rp 945,81 Rp
2019-11-17 1.005,51 Rp 1.010,43 Rp
2019-11-16 1.011,08 Rp 1.005,51 Rp
2019-11-15 1.040,61 Rp 1.011,08 Rp
2019-11-14 1.071,64 Rp 1.040,61 Rp
2019-11-13 1.078,35 Rp 1.071,64 Rp
2019-11-12 1.115,72 Rp 1.078,35 Rp
2019-11-11 1.104,03 Rp 1.115,72 Rp
2019-11-10 1.024,95 Rp 1.104,03 Rp
2019-11-09 999,42 Rp 1.024,95 Rp
2019-11-08 1.040,95 Rp 999,42 Rp
2019-11-07 1.090,41 Rp 1.040,95 Rp