Tiền ảo: 6310
Sàn giao dịch: 400
Giá trị vốn hóa thị trường: 193.204.083.717 $ 0,44%
Lưu lượng 24 giờ: 37.820.225.341 $
Ưu thế:
BTC 66,5%
ETH 8,01%
XRP 4,87%
stellar  (XLM)
Stellar (XLM)
$0,05091472 0,44%
0,00000718 BTC -0,53%
17.891 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$1.016.655.884
KL giao dịch trong 24 giờ
$136.014.490
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,05041051 / $0,05132365
Cung lưu thông
19.968.602.644 / 50.000.000.000
XLM
USD

Stellar (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2019-12-15 9,22 Rs N/A
2019-12-14 9,55 Rs 9,22 Rs
2019-12-13 9,42 Rs 9,55 Rs
2019-12-12 9,56 Rs 9,42 Rs
2019-12-11 9,62 Rs 9,56 Rs
2019-12-10 9,89 Rs 9,62 Rs
2019-12-09 10,09 Rs 9,89 Rs
2019-12-08 10,04 Rs 10,09 Rs
2019-12-07 10,04 Rs 10,04 Rs
2019-12-06 10,04 Rs 10,04 Rs
2019-12-05 9,94 Rs 10,04 Rs
2019-12-04 10,12 Rs 9,94 Rs
2019-12-03 10,15 Rs 10,12 Rs
2019-12-02 10,36 Rs 10,15 Rs
2019-12-01 10,39 Rs 10,36 Rs
2019-11-30 10,69 Rs 10,39 Rs
2019-11-29 10,51 Rs 10,69 Rs
2019-11-28 10,59 Rs 10,51 Rs
2019-11-27 10,49 Rs 10,59 Rs
2019-11-26 10,40 Rs 10,49 Rs
2019-11-25 10,08 Rs 10,40 Rs
2019-11-24 11,00 Rs 10,08 Rs
2019-11-23 10,77 Rs 11,00 Rs
2019-11-22 10,94 Rs 10,77 Rs
2019-11-21 11,48 Rs 10,94 Rs
2019-11-20 11,72 Rs 11,48 Rs
2019-11-19 12,08 Rs 11,72 Rs
2019-11-18 12,94 Rs 12,08 Rs
2019-11-17 12,88 Rs 12,94 Rs
2019-11-16 12,95 Rs 12,88 Rs