stipend  (SPD)
Stipend (SPD)
$0,070380240864 -6.5%
0,00000198 BTC 0.0%
128 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$882.964
KL giao dịch trong 24 giờ
$1,83
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,072499148074 / $0,075308474732
Cung lưu thông
12.545.623 / 19.209.600

Stipend PLN (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-06-18 3.095.158 zł 1.485,17 zł 0,246757 zł N/A
2021-06-17 3.382.945 zł 0,611756 zł 0,269769 zł 0,246757 zł
2021-06-16 3.279.529 zł 0,606840 zł 0,267602 zł 0,269769 zł
2021-06-15 3.672.436 zł 130,77 zł 0,261536 zł 0,267602 zł
2021-06-14 3.517.732 zł 141,31 zł 0,292936 zł 0,261536 zł
2021-06-13 2.958.581 zł 371,03 zł 0,239031 zł 0,292936 zł
2021-06-12 2.958.581 zł 371,03 zł 0,239031 zł 0,239031 zł
2021-06-10 2.805.026 zł 581,94 zł 0,229901 zł 0,239031 zł
2021-06-09 2.805.026 zł 581,94 zł 0,229901 zł 0,229901 zł
2021-06-08 4.730.555 zł 0,557312 zł 0,245761 zł 0,229901 zł
2021-06-07 3.077.042 zł 211,81 zł 0,312353 zł 0,245761 zł
2021-06-06 4.035.027 zł 302,20 zł 0,248707 zł 0,312353 zł
2021-06-05 4.021.594 zł 81,27 zł 0,322312 zł 0,248707 zł
2021-06-04 9.185.133 zł 205,37 zł 0,273822 zł 0,322312 zł
2021-06-03 7.125.101 zł 330,26 zł 0,733915 zł 0,273822 zł
2021-06-02 12.982.766 zł 10.195,26 zł 1,06 zł 0,733915 zł
2021-06-01 4.128.961 zł 33.174 zł 2,25 zł 1,06 zł
2021-05-31 4.649.442 zł 184,02 zł 0,392979 zł 2,25 zł
2021-05-30 4.772.686 zł 840,99 zł 0,371735 zł 0,392979 zł
2021-05-29 4.796.811 zł 1.183,48 zł 0,391721 zł 0,371735 zł
2021-05-28 5.392.677 zł 2.872,92 zł 0,427828 zł 0,391721 zł
2021-05-27 4.074.406 zł 5.907,06 zł 0,413132 zł 0,427828 zł
2021-05-26 3.502.128 zł 2.683,21 zł 0,312284 zł 0,413132 zł
2021-05-25 3.142.655 zł 3.873,61 zł 0,258358 zł 0,312284 zł
2021-05-24 3.092.005 zł 4.726,17 zł 0,268374 zł 0,258358 zł
2021-05-23 2.446.245 zł 134,14 zł 0,265899 zł 0,268374 zł
2021-05-22 3.751.350 zł 7.557,92 zł 0,223656 zł 0,265899 zł
2021-05-21 1.859.928 zł 64,34 zł 0,158282 zł 0,223656 zł
2021-05-20 1.628.287 zł 2.257,24 zł 0,179563 zł 0,158282 zł
2021-05-19 2.780.659 zł 604,58 zł 0,247336 zł 0,179563 zł
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android