Chúng tôi đã đăng tải CoinGecko Q3 2020 Crypto Report! Yield Farming, NFT và còn nhiều điều thú vị khác 🔥 hiện đã lên sóng🔥
stipend  (SPD)
Stipend (SPD)
$0,00183215 ?
Cập nhật lần cuối: 2020-10-21 11:06:00 UTC (5 ngày trước)
83 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$21.109
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
11.521.267 / 19.340.594
SPD
USD

Stipend XDR (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Market Cap Volume Mở Đóng
2020-10-22 13.899,66 XDR 0,398974 XDR 0,00129667 XDR N/A
2020-10-21 13.899,66 XDR 0,398974 XDR 0,00129667 XDR 0,00129667 XDR
2020-10-18 17.593,30 XDR 1,89 XDR 0,00120644 XDR 0,00129667 XDR
2020-10-17 13.712,32 XDR 3,42 XDR 0,00076292 XDR 0,00120644 XDR
2020-10-16 12.948,22 XDR 9,00 XDR 0,00119017 XDR 0,00076292 XDR
2020-10-15 12.948,22 XDR 9,00 XDR 0,00119017 XDR 0,00119017 XDR
2020-10-12 8.342,35 XDR 0,280963 XDR 0,00112385 XDR 0,00119017 XDR
2020-10-11 8.342,35 XDR 0,280963 XDR 0,00112385 XDR 0,00112385 XDR
2020-10-06 8.294,76 XDR 9,57 XDR 0,00072408 XDR 0,00112385 XDR
2020-10-05 10.506,88 XDR 26,37 XDR 0,00087916 XDR 0,00072408 XDR
2020-10-04 10.506,88 XDR 0,822254 XDR 0,00091195 XDR 0,00087916 XDR
2020-10-03 10.506,88 XDR 0,822254 XDR 0,00091195 XDR 0,00091195 XDR
2020-10-02 10.664,75 XDR 1,19 XDR 0,00094006 XDR 0,00091195 XDR
2020-10-01 10.862,86 XDR 0,341808 XDR 0,00092566 XDR 0,00094006 XDR
2020-09-30 10.862,86 XDR 0,341808 XDR 0,00092566 XDR 0,00092566 XDR
2020-09-28 10.862,15 XDR 4,90 XDR 0,00094285 XDR 0,00092566 XDR
2020-09-27 10.862,15 XDR 4,90 XDR 0,00094285 XDR 0,00094285 XDR
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android