🔥 Live now! Check out our new Earn section for an overview of lending platforms with return rates, security audit records, DeFi risk scores and more!
stipend  (SPD)
Stipend (SPD)
XDR0,00151605 ?
Cập nhật lần cuối: 2020-03-28 17:32:46 UTC (3 ngày trước)
76 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
XDR17.466,79
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
11.521.267 / 19.340.594
SPD
XDR

Stipend - IMF Special Drawing Rights Biểu đồ (SPD/XDR)

Tỷ lệ chuyển đổi từ Stipend sang XDR cho ngày hôm nay là XDR0,00151605. Nó có nguồn cung lưu hành là 10 Triệu đồng và tổng khối lượng đã giao dịch là ?

1h
24h
7d
14d
30d
1y
?
?
?
?
?
?

We're indexing our data. Come back later!

CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android