Tìm kiếm
Tiền ảo: 4371
Sàn giao dịch: 307
Giá trị vốn hóa thị trường: 180.503.453.915 $ 0,29%
Lưu lượng 24 giờ: 36.598.077.830 $
Ưu thế:
BTC 51,4%
ETH 10,1%
XRP 7,71%
storj  (STORJ)
Storj (STORJ)
$0,282902 -1,7%
0,00163748 ETH -2,0%
Giá trị vốn hóa thị trường
$38.348.984
KL giao dịch trong 24 giờ
$4.100.125
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,278931 / $0,292076
Nguồn cung khả dụng
135.787.438 / 424.999.998
STORJ
USD

Sàn giao dịch Storj

# Sàn giao dịch Cặp Giá Spread Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối
1
0 $
0,28386 USDT
1.84%
1.045.059 $
3670036,000 STORJ
25,50% Gần đây
2
0 $
0,00005396 BTC
1.61%
1.036.838 $
3661768,000 STORJ
25,34% Gần đây
3
0 $
0,00005339 BTC
30.39%
874.709 $
3115636,940 STORJ
21,33% Gần đây
4
0 $
323 KRW
-
442.379 $
1556872,841 STORJ
10,79% Gần đây
5
0 $
0,00005332 BTC
0.06%
297.135 $
1059423,402 STORJ
7,24% Gần đây
6
0 $
0,2799 USDT
0.25%
65.502 $
233191,528 STORJ
1,60% Gần đây
7
0 $
0,00005341 BTC
-
56.919 $
202664,959 STORJ
1,39% Gần đây
8
0 $
0,00165705 ETH
5.03%
49.365 $
173546,000 STORJ
1,21% Gần đây
9
0 $
0,00005331 BTC
0.56%
47.735 $
170350,279 STORJ
1,16% Gần đây
10
0 $
0,00005331 BTC
-
47.764 $
170332,944 STORJ
1,16% Gần đây
11
0 $
0,00005312 BTC
3.61%
43.963 $
157338,307 STORJ
1,07% Gần đây
12
0 $
0,0016223 ETH
0.49%
28.621 $
102037,436 STORJ
0,70% Gần đây
13
0 $
0,00162364 ETH
-
16.912 $
60262,825 STORJ
0,41% Gần đây
14
0 $
0,00005323 BTC
1.06%
11.217 $
40074,831 STORJ
0,27% Gần đây
15
0 $
6541 VND
0.58%
8.324 $
29547,714 STORJ
0,20% Gần đây
16
0 $
0,28 USDT
0.57%
8.131 $
28968,358 STORJ
0,20% Gần đây
17
0 $
3989 IDR
0.75%
7.128 $
25109,041 STORJ
0,17% Gần đây
18
0 $
0,2808 USDT
1.02%
4.203 $
14911,755 STORJ
0,10% Gần đây
19
0 $
0,00005349 BTC
0.21%
3.816 $
13609,829 STORJ
0,09% Gần đây
20
0 $
0,00005339 BTC
0.73%
3.076 $
10977,836 STORJ
0,08% Gần đây
21
0 $
0,00163 ETH
0.61%
961 $
3418,638 STORJ
0,02% Gần đây
22
0 $
0,0016314 ETH
1.77%
476 $
1691,193 STJ
0,01% Gần đây
23
0 $
0,00005462 BTC
11.78%
139 $
483,477 STORJ
0,00% Gần đây
24
0 $
0,001648 ETH
39.34%
89 $
312,234 STORJ
0,00% khoảng 1 giờ trước
25
0 $
0,000054548 BTC
0.79%
66 $
231,900 STORJ
0,00% Gần đây
26
0 $
0,0000538 BTC
2.19%
56 $
197,229 STORJ
0,00% khoảng 2 giờ trước
27
0 $
0,284107 USD
2.3%
47 $
166,200 STORJ
0,00% Gần đây
28
0 $
0,00164347 ETH
2.12%
13 $
44,900 STORJ
0,00% Gần đây
29
0 $
0,00005392 BTC
-
3 $
12,301 STORJ
0,00% Gần đây
30
0 $
0,34632381 USD
-
0 $
0,000 STORJ
0,00% Gần đây
31
0 $
0,00173203 ETH
-
0 $
0,000 STORJ
0,00% Gần đây
32
0 $
0,001742 ETH
-
297 $
999,296 STORJ
khoảng 12 giờ trước
33
0 $
0,25235 USD
-
178 $
707,292 STJ
2 ngày trước
34
0 $
0,00005537 BTC
-
100 $
341,360 STJ
khoảng 18 giờ trước
35
0 $
0 USD
-
0 $
0,000 STORJ
6 ngày trước
36
0 $
0,001677 ETH
-
0 $
0,000 CE774
5 ngày trước
37
0 $
0,000055 BTC
-
0 $
0,000 CE774
5 ngày trước
38
0 $
0,00169000845 ETH
-
0 $
0,000 STORJ
2 ngày trước
39
0 $
0,001502 ETH
-
0 $
0,000 STORJ
7 ngày trước
40
0 $
0,0000555 BTC
-
0 $
0,000 STORJ
khoảng 3 giờ trước
41
0 $
0,29 USDT
-
0 $
0,000 STORJ
khoảng 3 giờ trước
42
0 $
0,0017 ETH
-
0 $
0,000 STORJ
khoảng 3 giờ trước
Show More
Anomaly BTC/USD Stale