Tiền ảo: 4676
Sàn giao dịch: 329
Giá trị vốn hóa thị trường: 249.299.110.560 $ 5,9%
Lưu lượng 24 giờ: 57.033.566.487 $
Ưu thế:
BTC 56,4%
ETH 10,6%
XRP 6,50%
storj  (STORJ)
Storj (STORJ)
$0,299393 14%
0,00120036 ETH 7,2%
1.318 people like this
Giá trị vốn hóa thị trường
$40.551.914
KL giao dịch trong 24 giờ
$6.781.703
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,262377 / $0,306096
Nguồn cung khả dụng
135.787.438 / 424.999.998
STORJ
USD

Sàn giao dịch Storj

* By default, pairs are displayed according to "Trust Score". Read the methodology or give us your feedback.
# Sàn giao dịch Cặp Giá Spread +2% Depth -2% Depth Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Trust Score
1
0 $
0,00003815 BTC
0.26% 8.066 $ 35.258 $
901.300 $
2973586,395 STORJ
13,27% Gần đây
2
0 $
358 KRW
0.56% 3.975 $ 10.529 $
1.067.672 $
3543492,498 STORJ
15,74% Gần đây
3
0 $
0,2963 USDT
0.81% 6.144 $ 17.127 $
328.433 $
1103763,274 STORJ
4,84% Gần đây
4
0 $
0,00003743 BTC
0.71% 2.011 $ 21.989 $
111.234 $
374664,361 STORJ
1,64% Gần đây
5
0 $
0,0000374 BTC
0.77% 4.478 $ 17.557 $
111.188 $
374632,062 STORJ
1,64% Gần đây
6
XT XT
0 $
0,2961 USDT
0.87% 6.760 $ 9.137 $
152.552 $
513517,740 STORJ
2,25% Gần đây
7
0 $
0,00003755 BTC
0.82% 4.907 $ 20.428 $
9.656 $
32344,508 STORJ
0,14% Gần đây
8
XT XT
0 $
2,0806 SXC
0.87% 6.763 $ 9.141 $
125.896 $
423465,120 STORJ
1,86% Gần đây
9
0 $
0,00003753 BTC
0.72% 1.201 $ 9.505 $
69.005 $
231783,726 STORJ
1,02% Gần đây
10
0 $
0,0012123 ETH
0.66% 983 $ 4.811 $
58.418 $
192597,045 STORJ
0,86% Gần đây
11
0 $
0,2961 USDT
0.44% 136 $ 71 $
28.392 $
95493,198 STORJ
0,42% Gần đây
12
0 $
0,00119637 ETH
0.01% 31 $ 40 $
11.066 $
37062,326 STORJ
0,16% Gần đây
13
0 $
0,00003753 BTC
1.29% 879 $ 637 $
8.406 $
28238,125 STORJ
0,12% Gần đây
14
0 $
0,3018 USDT
2.15% 535 $ 49 $
16.862 $
55626,699 STORJ
0,25% Gần đây
15
0 $
0,0012 ETH
0.83% 184 $ 260 $
2.438 $
8140,798 STORJ
0,04% Gần đây
16
0 $
0,000037199 BTC
3.63% 1.355 $ 268 $
442 $
1493,700 STORJ
0,01% khoảng 1 giờ trước
17
0 $
0,001245 ETH
4.65% 126 $ 11 $
321 $
1034,519 STORJ
0,00% khoảng 1 giờ trước
18
0 $
0,00115751 ETH
5.49% 5 $ 42 $
18 $
63,400 STORJ
0,00% khoảng 1 giờ trước
19
0 $
0,301899 USD
6.01% 1 $ 1 $
41 $
135,300 STORJ
0,00% khoảng 1 giờ trước
20
0 $
0,2972 USDT
1.27% 11 $ 1.431 $
294.152 $
986430,000 STORJ
4,34% Gần đây
21
0 $
0,2513 USD
32.43% 96 $ 269 $
88 $
352,000 STJ
0,00% Gần đây
22
0 $
0,00003742 BTC
4.61% 5 $ 3 $
73.568 $
247860,448 STORJ
1,08% Gần đây
23
0 $
0,00003766 BTC
33.56% 73 $ 54 $
2.585.824 $
8655706,690 STORJ
38,13% Gần đây -
24
0 $
0,29806 USDT
1.49% - -
231.850 $
775259,000 STORJ
3,42% Gần đây -
25
0 $
0,00119565 ETH
4.8% - -
74.652 $
250369,000 STORJ
1,10% Gần đây -
26
0 $
0,00003721 BTC
1.34% - -
17.351 $
58672,758 STORJ
0,26% Gần đây -
27
0 $
6973 VND
0.5% - -
6.227 $
20796,654 STORJ
0,09% Gần đây -
28
0 $
4377 IDR
0.48% - -
4.732 $
15567,670 STORJ
0,07% Gần đây -
29
0 $
0,0000375 BTC
0.69% - -
2.780 $
9344,738 STORJ
0,04% Gần đây -
30
0 $
0,0011846 ETH
5.0% - -
1.095 $
3691,867 STJ
0,02% Gần đây -
31
0 $
0,00003754 BTC
3.01% - -
488.382 $
1635973,000 STORJ
7,18% Gần đây -
32
0 $
0,00003885 BTC
7.7% - -
362 $
1175,629 STORJ
0,01% Gần đây -
33
0 $
0,0000369 BTC
5.01% 156 $ 3.747 $
1.854 $
6419,744 STORJ
khoảng 3 giờ trước
34
0 $
0,00003125 BTC
23.2% - -
96 $
391,224 STJ
2 ngày trước -
35
1 $
0,00017176 BTC
87.7% 496 $ 5 $
0 $
0,000 STORJ
4 ngày trước -
36
0 $
0 USD
61.92% - -
0 $
0,000 STORJ
khoảng 17 giờ trước -
37
0 $
0,001742 ETH
42.59% - -
0 $
0,000 STORJ
3 ngày trước -
38
0 $
0,001078 ETH
19.81% - -
0 $
0,000 CE774
7 ngày trước -
39
0 $
0 CNYT
- - -
0 $
0,000 STORJ
1 ngày trước -
40
0 $
0 TWD
- - -
0 $
0,000 STORJ
1 ngày trước -
Show More
Anomaly BTC/USD Stale