Tiền ảo: 4628
Sàn giao dịch: 322
Giá trị vốn hóa thị trường: 246.324.997.002 $ 4,0%
Lưu lượng 24 giờ: 65.612.478.660 $
Ưu thế:
BTC 57,1%
ETH 10,7%
XRP 6,85%
stoxum  (STM)
Stoxum (STM)
0 people like this
Giá trị vốn hóa thị trường
KL giao dịch trong 24 giờ
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
/
Nguồn cung khả dụng
? / 200.000.000
STM
USD

Sàn giao dịch Stoxum

* By default, pairs are displayed according to "Trust Score". Read the methodology or give us your feedback.
# Sàn giao dịch Cặp Giá Spread +2% Depth -2% Depth Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Trust Score
N/A