sucrecoin  (XSR)
Sucrecoin (XSR)
$0,001720736002 -4.4%
0,00000005 BTC 1.7%
147 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$17.785,51
KL giao dịch trong 24 giờ
$0,282082
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,001731013020 / $0,001803494576
Cung lưu thông
10.335.988 / 21.212.444

Sucrecoin SATS (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-06-20 51.721.374 sats 3.431,88 sats 5,00 sats N/A
2021-06-19 52.351.628 sats 2.439,99 sats 5,07 sats 5,00 sats
2021-06-18 52.509.699 sats 29.438 sats 4,99 sats 5,07 sats
2021-06-17 58.529.417 sats 273.989 sats 5,70 sats 4,99 sats
2021-06-16 59.308.266 sats 417,11 sats 5,75 sats 5,70 sats
2021-06-15 57.628.787 sats 2.114,91 sats 5,62 sats 5,75 sats
2021-06-14 58.112.611 sats 297,94 sats 5,66 sats 5,62 sats
2021-06-13 59.795.054 sats 8.760,08 sats 5,81 sats 5,66 sats
2021-06-12 58.919.226 sats 13.207,52 sats 5,73 sats 5,81 sats
2021-06-11 59.887.155 sats 43.427 sats 5,82 sats 5,73 sats
2021-06-10 70.165.312 sats 38.952 sats 6,82 sats 5,82 sats
2021-06-09 63.976.180 sats 68.917 sats 6,82 sats 6,82 sats
2021-06-08 72.798.366 sats 21.522 sats 7,14 sats 6,82 sats
2021-06-07 66.669.465 sats 111.604 sats 6,00 sats 7,14 sats
2021-06-06 71.399.216 sats 34.804 sats 7,08 sats 6,00 sats
2021-06-05 77.941.784 sats 31.089 sats 7,68 sats 7,08 sats
2021-06-04 61.619.154 sats 6.463,90 sats 6,02 sats 7,68 sats
2021-06-03 72.617.851 sats 26.495 sats 7,10 sats 6,02 sats
2021-06-02 70.573.759 sats 15.570,46 sats 18,83 sats 7,10 sats
2021-06-01 65.423.853 sats 6.269,87 sats 6,40 sats 18,83 sats
2021-05-31 74.571.138 sats 46.569 sats 7,30 sats 6,40 sats
2021-05-30 57.900.053 sats 534,45 sats 5,05 sats 7,30 sats
2021-05-29 53.000.217 sats 5.945,68 sats 5,19 sats 5,05 sats
2021-05-28 54.717.242 sats 13.464,98 sats 5,36 sats 5,19 sats
2021-05-27 43.646.765 sats 91.041 sats 4,28 sats 5,36 sats
2021-05-26 72.345.005 sats 289.100 sats 7,10 sats 4,28 sats
2021-05-25 32.269.214 sats 11.913,81 sats 3,18 sats 7,10 sats
2021-05-24 32.569.734 sats 52.001 sats 3,13 sats 3,18 sats
2021-05-23 32.524.355 sats 46.840 sats 3,20 sats 3,13 sats
2021-05-22 33.961.748 sats 45.395 sats 3,34 sats 3,20 sats
2021-05-21 30.538.516 sats 7.504,56 sats 3,03 sats 3,34 sats
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android